European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Viestintä osana strategian uudelleenarviointia

Keskuspankkien viestintä voi vaikuttaa markkinoihin, talouteen ja ihmisten elämään. Viime vuosina keskuspankin viestinnästä on tullut rahapolitiikan väline muiden joukossa. On tärkeää, että markkinoilla ymmärretään EKP:n toimintaa. Niin asiantuntijoiden kuin kuluttajienkin on voitava luottaa EKP:hen ja sen rahapolitiikkaan.

Strategian uudelleenarvioinnin tuloksena EKP:n neuvosto päätti uudistaa rahapolitiikkaa koskevaa viestintäänsä tavoittaakseen laajemman yleisön. Yleisön kuunteleminen otettiin pysyvästi osaksi EKP:n viestintää.

Miksi strategian uudelleenarvioinnissa käsiteltiin myös rahapolitiikkaa koskevaa viestintää?

Sanoilla voi olla suuri vaikutus

Keskuspankkien viestinnällä voi olla huomattava vaikutus markkinoilla, taloudessa ja ihmisten elämässä. Siksi keskuspankkien on valittava sanansa.

Uskottavaa, selkeää ja johdonmukaista viestintää

Keskuspankin on oltava uskottava, jotta sen toimet vaikuttavat toivotusti. Ollakseen uskottava sen on oltava sanojensa mittainen. Viestinnän on oltava selkeää ja johdonmukaista. Selkeys voi olla hyvin ytimekästä. Jos viestejä on liian paljon, yhteisvaikutus voi olla sekava. Pyrimme kertomaan selkeästi, miten EKP aikoo toimia. Viestin pitää olla johdonmukainen, ja toimien pitää olla sen mukaisia.

Viestintä on tärkeä rahapolitiikan väline

Rahapolitiikan toimintasuunnitelma

Sanoilla voi olla suuri vaikutus talouden toimintaan, joten viestinnästä on tullut osa rahapolitiikan välineistöä. Kertomalla markkinoille, miten odotamme korkojen kehittyvän jatkossa, voimme vaikuttaa kuluttajien ja yritysten lainanoton kustannuksiin jo nyt. Ennakoiva viestintä on nimensä mukaista.

Se kartoittaa rahapolitiikan odotettavissa olevia kehityskulkuja. Kun markkinoilla saadaan uutta tietoa taloudesta, ennakoivan viestinnän pohjalta voi päätellä, onko rahapolitiikassa todennäköisesti odotettavissa muutoksia. Näin voidaan vähentää epävarmuutta tulevasta kehityksestä.

Hyvä viestintä ottaa kuulijat huomioon

Haluamme tulla ymmärretyiksi

EKP ja muut keskuspankit viestivät yleensä markkinoille, asiantuntijoille ja taloustoimittajille. Silloin jaetaan hyvin täsmällistä, monimutkaista ja teknistä tietoa. Tällainen viestintä ei palvele suurta yleisöä.

Haluamme saavuttaa paremmin kuluttajat ja yritykset, joiden toiminnalla on suuri vaikutus rahapolitiikan kannalta. Nyt tehtävät hankinta- ja sijoituspäätökset ja ihmisten odotukset talouden tulevasta kehityksestä voivat vaikuttaa hintavakaustehtäväämme.

Viestinnän avulla ihmisten on helpompi ymmärtää, mitä EKP tekee. Se myös kasvattaa luottamusta. Kun ihmiset luottavat EKP:hen, he uskovat, että olemme sanojemme mittaisia. Se lisää rahapolitiikan vaikuttavuutta. Luottamus on erityisen tärkeää myös siksi, että EKP on riippumaton. Meidän on kerrottava selkeästi, miten aiomme saavuttaa tavoitteemme. Silloin voimme osoittaa ihmisille ja heidän valitsemilleen päättäjille olevamme sanojemme mittaisia.

Siksi EKP:n neuvosto uudistaa viestintäänsä. Haluamme tulla ymmärretyiksi.

Mikä EKP:n viestinnässä muuttuu?

EKP kuuntelee

Strategian uudelleenarviointi on ollut hyvä tilaisuus selvittää, miten voimme parantaa tapaa, jolla viestimme rahapolitiikasta markkinoille ja suurelle yleisölle.

Yksi parhaita tapoja varmistaa, että tulemme ymmärretyiksi, on käydä keskustelua. Saimme kuuntelutilaisuuksissamme paljon tietoa ja kävimme keskustelua siitä, mikä kansalaisyhteisöjä ja kansalaisia mietityttää.

Kuunneltuamme ihmisten huolenaiheita ja odotuksia keskuspankin toiminnasta tiedämme paremmin, miten rahapolitiikkaa tulisi harjoittaa. Siksi haluamme tehdä kuuntelusta pysyvän osan viestintäämme. Keskustelu siis jatkuu. Toivomme kaikkien osallistuvan siihen.

Haluamme kertoa toimistamme paremmin

Haluamme tehdä rahapolitiikastamme ymmärrettävämpää ja viestiä vähemmän teknisesti, jotta ihmiset hahmottavat, miksi teemme päätöksiä ja miten ne vaikuttavat heidän elämäänsä. Haluamme, että toimintaamme luotetaan.

LUE LISÄÄ
Clear, consistent and engaging: ECB monetary policy communication in a changing world
STRATEGIAN UUDELLEENARVIOINTI
Luettavaa aiheesta