Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Нашата аналитична рамка и прегледът на стратегията

Нашият анализ е като прозорец към икономиката. През него наблюдаваме как се развива тя. Това ни помага да вземаме правилни решения за паричната политика. Светът около нас се променя и аналитичната ни рамка също трябва да бъде актуална.

Защо аналитичната ни рамка беше включена в нашия преглед на стратегията?

Светът се променя

Нашата задача е да поддържаме цените стабилни. За да я изпълняваме добре, трябва да разбираме как функционира икономиката ни. Но днес тя действа по много различен начин в сравнение с 2003 г. Това е годината, през която за последен път сме правили преглед на стратегията си. Така например, днес хората могат да пазаруват почти всичко онлайн, вместо във физически магазини. Могат да плащат със смартфоните си, вместо да използват пари в брой. Могат да гледат филми на мобилните си устройства. Новите технологии са заменили някогашните видеотеки.

Прозорецът, през който наблюдаваме какво се случва в икономиката

За да можем да вземаме информирани решения, ни е нужен прозорец, през който да наблюдаваме какво се случва в икономиката. Такъв прозорец е нашата аналитична рамка. Доколко добре върви икономиката зависи от безброй решения, които фирмите и хората вземат всеки ден. Аналитичната рамка ни дава възможност да разберем какво в своята съвкупност означават тези различни решения за ценовата стабилност. След това решенията ни за паричната политика се опират на данните от аналитичната рамка. Но ако икономиката се променя, трябва да се уверим, че аналитичната ни рамка още е годна да изпълнява задачата си. Затова Управителният съвет я обсъди в рамките на нашия преглед на стратегията.

Какви промени в света засягат нашата парична политика?

Следим внимателно развитието на събитията

Редица големи промени изменят из основи начина, по който функционират икономиките навсякъде по света. Такива са глобализацията, цифровизацията и изменението на климата. Всички те въздействат върху това как паричната ни политика влияе върху икономиката като цяло. Затова трябва да ги следим внимателно.

За да няма пропуски в зрителното поле

Тези големи промени в начина на функциониране на икономиките ни си взаимодействат. Има риск такива промени да създадат пропуски в представата ни за работата на икономиката. Това би означавало да пренебрегнем развитието на важни фактори.

Как може аналитичната ни рамка да остане в крак с тези промени?

Учим се от опита

С течение на времето вече усъвършенствахме анализа си и се учим от опита. Качеството на данните ни е по-добро от преди. По-мощни компютри и допълнителни източници на информация за икономиката ни дават възможност да вникнем по-добре в един сложен свят.

Поуки извлякохме и от събития като световната финансова криза през 2008 г. Тя ни показа колко е важна стабилността на финансовата система за ценовата стабилност. И понеже нашата парична политика действа посредством финансовата система, кризата открои и важността на това да познаваме още по-добре каналите, по които тя достига до фирмите и гражданите. Не само че е възможно тези канали да бъдат нарушени, те могат и да се променят с времето. Научихме много от този опит.

Нашата преработена аналитична рамка

В резултат от прегледа на стратегията преработихме своята аналитична рамка. Новата отразява един променящ се свят. Тя отчита наученото и разработените нови подходи.

Новата ни аналитична рамка има два клона – икономически анализ и паричен и финансов анализ. Първият е насочен към състоянието на икономиката, заетостта и цените и очакваното им развитие. Вторият разглежда каналите, по които паричната ни политика достига до икономиката. Като се има предвид, че финансовата стабилност е предпоставка за ценова стабилност, този анализ разглежда и дали са налице явления в икономиката, които могат да я направят уязвима при бъдещи кризи. Макар да имат различен фокус, тези анализи разглеждат една и съща икономика и съответно са взаимосвързани. Отчитаме и двата, когато вземаме решенията си.

И все още се учим

С времето прозорецът, през който наблюдаваме икономиката, се разшири. И което е не по-малко важно, той ни дава по-ясен и по-детайлен поглед. Независимо от това ние винаги полагаме усилия да намалим евентуалните пропуски в анализите си. Подобрявайки знанията си за света и грижейки се анализът ни да е възможно най-солиден, можем да вземаме правилните решения за икономиката и в крайна сметка за ценовата стабилност.

ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИЯТА
Търсите повече информация?