Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vår analysram och strategiöversynen

Vår analys fungerar som ett fönster till ekonomin. Genom det kan vi se vad som händer i ekonomin Det hjälper oss att fatta rätt penningpolitiska beslut. När världen runt om oss förändras måste även vår analysram hållas uppdaterad.

Varför var vår analysram del av vår strategiöversyn?

Världen förändras

Vårt jobb är att hålla priserna stabila. För att lyckas med det måste vi förstå hur vår ekonomi fungerar. Men ekonomin idag fungerar inte på samma vis som 2003. Det var då vi senast gjorde en strategiöversyn. Nu kan t.ex. det mesta hittas på nätet och man behöver inte längre gå ut och handla. Betalning kan göras med smarta telefoner istället för med kontanter. Och man kan strömma filmer på mobila enheter, med ny teknik som ersätter videouthyrning.

Vårt fönster för att se vad som händer i ekonomin

För att fatta välgrundade beslut behöver vi ett fönster för att se vad som händer i ekonomin. Vår analysram är det fönstret till världen. Hur väl vår ekonomi mår beror på de otaliga beslut som företag och människor fattar varje dag. Vår analysram är ett sätt att se vad alla dessa olika beslut sammantaget innebär för prisstabiliteten. Därefter baseras våra penningpolitiska beslut på vad analysramen har visat oss. Men om ekonomin förändras måste vi se till att vår analysram fortfarande är lämplig. Det var därför som ECB-rådet diskuterade den som del av strategiöversynen.

Vilka förändringar i världen påverkar vår penningpolitik?

Hålla noga uppsikt över utvecklingen

Flera stora förändringar har påverkat hur ekonomier runt om i världen fungerar. Dessa förändringar inbegriper globalisering, digitalisering och klimatförändringar. De inverkar alla på hur vår penningpolitik påverkar ekonomin i stort. Därför måste vi hålla ett vakande öga på dem.

Se till att det inte finns några blinda fläckar

Dessa stora förändringar i våra ekonomier samverkar. Det finns en risk att dessa förändringar kan skapa blinda fläckar i våra kunskaper om hur ekonomin fungerar. Det kan innebära att vi förbiser uppkomsten av viktig utveckling.

Hur kan analysramen hålla jämna steg med dessa förändringar?

Att lära genom erfarenhet

Vår analys har redan förbättrats med tiden och vi har lärt oss av erfarenheter. Kvaliteten på våra data är bättre än tidigare. Kraftfullare datorer och ytterligare informationskällor om ekonomin gör det möjligt för oss att bättre förstå en komplex värld.

Vi har även dragit lärdom av händelser som finanskrisen 2008. Den krisen visade hur viktig det finansiella systemets stabilitet är för prisstabilitet. Och i och med att vår penningpolitik agerar genom det finansiella systemet visade krisen även på hur viktigt det är att bättre förstå de kanaler genom vilka vår penningpolitik når ut till människor och företag. Dessa kanaler kan inte bara drabbas av störningar, de kan även förändras över tiden. Vi har dragit stor lärdom av dessa erfarenheter.

Vår reviderade analysram

Vi har reviderat vår analysram som resultat av strategiöversynen. Vår nya analysram återspeglar en föränderlig värld. Och den beaktar de insikter vi har gjort och de nya tillvägagångssätt vi utvecklat.

Vår nya analysram har två delar: en ekonomisk analys samt en finans- och penningpolitisk analys. Den första tittar på hur det ser ut med ekonomin, sysselsättningen och priserna och vart de är på väg. Den andra undersöker de kanaler genom vilka vår penningpolitik når ut till den bredare ekonomin. Med tanke på att finansiell stabilitet är en förutsättning för prisstabilitet granskas i den här analysen också sådan utveckling i ekonomin som skulle kunna göra den känslig för framtida kriser. Samtidigt som detta fokuserar på olika saker undersöker de båda samma ekonomi och hänger således ihop. Vi tittar på båda när vi fattar våra beslut.

Vi samlar fortfarande erfarenhet

Det fönster genom vilket vi ser ekonomin har med tiden blivit större. Lika viktigt är också att det ger oss en mycket tydligare och mer detaljerad utsikt. Med detta sagt arbetar vi alltid med att minska eventuella blinda fläckar i vår analys. Genom att bättre förstå världen och genom att se till att vår analys håller, kan vi fatta rätt beslut för ekonomin och, i slutändan, för prisstabiliteten.

STRATEGIÖVERSYNEN
Vill du veta mer?