Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP analüüsiraamistik ja rahapoliitika strateegia läbivaatamine

Meie analüüsid võimaldavad heita pilgu majandusse, et näha, millised muutused seal toimuvad. See aitab teha õigeid rahapoliitilisi otsuseid. Kuna maailmas toimuvad pidevad muutused, peab ka meie analüüsiraamistik nendega sammu pidama.

Miks oli rahapoliitika strateegia läbivaatamise raames vaatluse all analüüsiraamistik?

Maailmas toimuvad muutused

EKP ülesanne on hoida hinnad stabiilsena. Selleks peame mõistma, kuidas meie majandus toimib. Majanduse praegune toimimine erineb aga märkimisväärselt olukorrast 2003. aastal, mil EKP viimati oma rahapoliitika strateegia läbi vaatas. Näiteks tehakse nüüd juba valdav osa ostudest internetis ja mitte enam tavapoodides. Ostude eest tasudes saab sularahas arveldamise asemel teha makseid nutitelefoni abil. Ka filme saab vaadata otse mobiilseadmetes, sest videolaenutuspunktid on välja vahetanud uus tehnoloogia.

Sissevaade majandusse

Kaalutletud ja informeeritud otsuste tegemiseks vajab EKP teavet maailmas toimuvate muutuste kohta. Seda teavet kogume oma analüüsiraamistiku abil. Majanduse käekäik sõltub lugematutest otsustest, mida ettevõtted ja inimesed iga päev teevad. Analüüsiraamistik aitab mõista, kuidas kõik need erinevad otsused mõjutavad hinnastabiilsust. Meie rahapoliitilised otsused põhinevad selle raamistiku kaudu kogutud teabel. Majandusolukorra muutudes peame tagama, et meie analüüsiraamistik oleks jätkuvalt eesmärgikohane. Seepärast arutas EKP nõukogu analüüsiraamistikuga seonduvat ka rahapoliitika strateegia läbivaatamise raames.

Millised üleilmsed muutused mõjutavad EKP rahapoliitikat?

Jälgime erinevaid suundumusi tähelepanelikult

Mitmesugused suured muutused on ümber kujundanud majanduse toimimist kogu maailmas. Need hõlmavad näiteks üleilmastumist, digitehnoloogia arengut ja kliimamuutusi, mis kõik mõjutavad seda, milline on EKP rahapoliitika toime majandusele laiemalt. Seepärast peame neid muutusi hoolikalt jälgima.

Ükski oluline mõjur ei tohi jääda märkamata

Ulatuslikud muutused majanduses ei teki isoleeritult, vaid mõjutavad üksteist vastastikku. Mõne sellise muutuse tõttu ei pruugi me alati märgata kõiki aspekte majanduse toimimises ning uute oluliste suundumuste teke võib jääda tähelepanuta.

Kuidas aitab analüüsiraamistik nende muutustega sammu pidada?

Õpime kogemustest

Aja jooksul ja kogemustele tuginedes oleme oma analüüse juba täiustanud. Kasutatavate andmete kvaliteet on paranenud. Võimsamad IT-süsteemid ja uued majandusalased teabeallikad võimaldavad maailma keerukust paremini mõista.

Oleme õppinud ka möödunud sündmustest, nagu 2008. aasta finantskriis, mis näitas, kui oluline on stabiilne finantssüsteem hinnastabiilsuse seisukohast. Kuna rahapoliitika toimib finantssüsteemi kaudu, näitas finantskriis ka seda, kui tähtis on mõista kanaleid, mille kaudu EKP rahapoliitika jõuab ettevõtete ja kodumajapidamisteni. Neis kanalites võivad tekkida häired ning need võivad aja jooksul ka muutuda. Oleme varasematest kogemustest palju õppinud.

Ajakohastatud analüüsiraamistik

Rahapoliitika strateegia läbivaatamise raames ajakohastasime ka oma analüüsiraamistikku. Uus raamistik kajastab maailmas toimunud muutusi ning võtab arvesse saadud teavet ja ajakohastatud lähenemisviise.

See koosneb kahest osast: majandusanalüüsist ning rahapoliitilisest ja finantsanalüüsist. Majandusanalüüs käsitleb majanduse, tööhõive ja hindade arengut ning edasisi suundumusi. Rahapoliitilise ja finantsanalüüsi abil uuritakse kanaleid, mille kaudu rahapoliitika jõuab üldisemalt majanduses osalejateni. Kuna finantsstabiilsus on hinnastabiilsuse eeltingimus, käsitletakse selle analüüsi raames ka selliseid suundumusi majanduses, mis võivad tekitada haavatavust tulevaste kriiside suhtes. Ehkki raamistiku kaks osa keskenduvad erinevatele aspektidele, analüüsivad mõlemad majandust ja on seega omavahel seotud. Oma otsuste tegemisel võtame arvesse mõlema analüüsi tulemusi.

Omandame pidevalt uusi teadmisi

Meie sissevaade majandusse on aja jooksul avardunud. Sama oluline on ka see, et ülevaade on muutunud selgemaks ja üksikasjalikumaks. Sellest hoolimata teeme pidevalt jõupingutusi selleks, et tegureid, mis võivad analüüse koostades tahtmatult meie vaateväljast välja jääda, oleks võimalikult vähe. Süvendades arusaama maailma olukorrast ja tagades, et meie analüüsid on võimalikult usaldusväärsed, saame teha otsuseid, mis on õiged nii majanduse kui lõppkokkuvõttes ka hinnastabiilsuse seisukohalt.

RAHAPOLIITIKA STRATEEGIA LÄBIVAATAMINE
Soovid rohkem teada?