Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Ons analysekader en de strategische evaluatie

Onze analyse is ons venster op de economie. Door dat venster zien we hoe de economie zich ontwikkelt. Dat helpt ons de juiste beslissingen voor het monetair beleid te nemen. De wereld rondom ons verandert, dus moet ook ons analysekader actueel blijven.

Waarom hebben we ons analysekader bij onze strategische evaluatie betrokken?

De wereld verandert

Het is onze taak de prijzen stabiel te houden. Om dit goed te doen, moeten we weten hoe onze economie werkt. Maar de economie werkt vandaag heel anders dan in 2003, toen we onze strategie voor het laatst beoordeelden. Vandaag kunnen mensen bijvoorbeeld de meeste aankopen online doen in plaats van naar de winkel te gaan. Ze kunnen met hun smartphone betalen in plaats van met contant geld. En ze streamen films op mobiele apparaten. Nieuwe technologie heeft de vertrouwde videotheek vervangen.

Ons venster op wat er in de economie gebeurt

Om weloverwogen besluiten te kunnen nemen, hebben we een venster nodig om te zien wat er in de economie gebeurt. Ons analysekader is dat venster op de wereld. Hoe goed de economie het doet, hangt af van talloze beslissingen die bedrijven en burgers dagelijks nemen. Door ons analysekader krijgen we inzicht in wat al deze beslissingen samen voor de prijsstabiliteit betekenen. We nemen onze monetairbeleidsbeslissingen op basis van wat we via het analysekader hebben te zien gekregen. Maar als de economie verandert, moeten we ervoor zorgen dat ons analysekader actueel blijft. Daarom heeft de Raad van Bestuur het analysekader besproken bij de strategische evaluatie.

Welke wereldwijde veranderingen zijn van invloed op ons monetair beleid?

Ontwikkelingen op de voet volgen

Verschillende grote veranderingen hebben wereldwijd gezorgd voor een omslag in hoe economieën werken. Denk aan mondialisering, digitalisering en klimaatverandering. Al deze veranderingen bepalen hoe ons monetair beleid de bredere economie beïnvloedt. Daarom moeten we ze goed in de gaten houden.

Blinde vlekken opsporen

Deze grote veranderingen in de werking van onze economieën beïnvloeden elkaar ook. Het risico bestaat dat deze veranderingen tot blinde vlekken leiden in onze kennis van hoe de economie werkt. Dit zou kunnen betekenen dat we een belangrijke ontwikkeling pas later bemerken.

Hoe zorgen we ervoor dat deze veranderingen worden meegenomen in ons analysekader?

Leren door ervaring

In de loop van de tijd hebben we onze analyse al verfijnd en door ervaring geleerd. De kwaliteit van onze gegevens is verbeterd. Dankzij krachtiger computers en meer informatie over de economie begrijpen we de complexe wereld nu beter.

We hebben ook lessen getrokken uit gebeurtenissen als de financiële crisis van 2008. Die crisis toonde aan hoe belangrijk de stabiliteit van het financiële stelsel voor de prijsstabiliteit is. En omdat ons monetair beleid via het financiële stelsel werkt, heeft de crisis ook duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat we beter begrijpen via welke kanalen ons monetair beleid bedrijven en burgers bereikt. Die kanalen kunnen immers verstoord raken, of in de loop van de tijd veranderen. Deze ervaringen hebben ons veel geleerd.

Ons herziene analysekader

Naar aanleiding van onze strategische evaluatie hebben we ons analysekader herzien. Het nieuwe kader weerspiegelt een veranderende wereld. Het steunt op verworven inzichten en de nieuwe benaderingen die we hebben ontwikkeld.

Ons nieuwe analysekader is tweeledig en bestaat uit een economische analyse en een monetaire en financiële analyse. Bij de eerste wordt gekeken naar de toestand en de verwachte ontwikkeling van de economie, de werkgelegenheid en de prijzen. Bij de tweede worden de kanalen tegen het licht gehouden waarlangs ons monetair beleid de bredere economie beïnvloedt. Omdat financiële stabiliteit een basisvoorwaarde voor prijsstabiliteit is, wordt bij deze analyse ook nagegaan of bepaalde ontwikkelingen de economie kwetsbaar kunnen maken voor toekomstige crises. Deze twee aspecten hebben betrekking op verschillende dingen, maar ze analyseren dezelfde economie en zijn dus met elkaar verbonden. We houden met beide rekening wanneer we onze besluiten nemen.

We leren voortdurend bij

Ons venster op de economie is in de loop der tijd verbreed. En, net zo belangrijk, het biedt nu een veel duidelijker en gedetailleerder beeld. Toch blijven we aandacht hebben voor mogelijke blinde vlekken in onze analyse. Door ons inzicht in de wereld te verbeteren en een zo goed mogelijke analyse te verrichten, kunnen we de juiste besluiten nemen voor u, de economie en uiteindelijk prijsstabiliteit.

STRATEGISCHE EVALUATIE
Op zoek naar meer informatie?