Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Το πλαίσιο ανάλυσής μας και η επανεξέταση της στρατηγικής

Η ανάλυση που διενεργούμε λειτουργεί ως παράθυρο στην οικονομία. Μέσα από αυτό μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξή της. Αυτό μας βοηθά να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής. Καθώς ο κόσμος γύρω μας μεταβάλλεται, το πλαίσιο ανάλυσης που χρησιμοποιούμε πρέπει να συμβαδίζει με τις εξελίξεις.

Γιατί συμπεριλάβαμε το πλαίσιο ανάλυσης στην επανεξέταση της στρατηγικής μας;

Ο κόσμος μεταβάλλεται

Το καθήκον μας είναι να διατηρούμε τις τιμές σταθερές. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία μας. Σήμερα όμως η οικονομία λειτουργεί πολύ διαφορετικά από ό,τι το 2003. Τότε ήταν η τελευταία φορά που επανεξετάσαμε τη στρατηγική μας. Για παράδειγμα, σήμερα οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τις περισσότερες αγορές τους ηλεκτρονικά αντί σε κανονικά καταστήματα. Μπορούν να πληρώνουν με τα κινητά τους τηλέφωνα αντί με μετρητά. Μπορούν επίσης να βλέπουν ταινίες σε κινητές συσκευές, καθώς η νέα τεχνολογία έχει αντικαταστήσει τα βίντεο κλαμπ.

Το παράθυρο από όπου βλέπουμε τι συμβαίνει στην οικονομία

Για να μπορούμε να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις, χρειαζόμαστε ένα παράθυρο που μας επιτρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει στην οικονομία. Το πλαίσιο ανάλυσής μας είναι αυτό το παράθυρο προς τον κόσμο. Το πόσο καλή είναι η κατάσταση της οικονομίας μας εξαρτάται από τις αμέτρητες αποφάσεις που λαμβάνουν καθημερινά οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι. Το πλαίσιο ανάλυσης που χρησιμοποιούμε μάς παρέχει έναν τρόπο για να βλέπουμε τη σημασία που έχουν για τη σταθερότητα των τιμών όλες αυτές οι διαφορετικές αποφάσεις μαζί. Βασίζουμε τις αποφάσεις μας για τη νομισματική πολιτική στην εικόνα που μας δίνει αυτό το πλαίσιο. Αλλά αν η οικονομία μεταβάλλεται, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το πλαίσιο ανάλυσης που χρησιμοποιούμε εξακολουθεί να υπηρετεί τον σκοπό του. Γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο το συμπεριέλαβε στην επανεξέταση της στρατηγικής μας.

Ποιες αλλαγές παγκοσμίως επηρεάζουν τη νομισματική πολιτική μας;

Παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις

Διάφορες σημαντικές αλλαγές έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο. Αυτές είναι, μεταξύ άλλων, η παγκοσμιοποίηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η κλιματική αλλαγή. Όλες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο η νομισματική πολιτική μας επιδρά στην ευρύτερη οικονομία. Γι’ αυτό πρέπει να τις παρακολουθούμε προσεκτικά.

Διασφαλίζουμε ότι δεν υπάρχουν κενά

Αυτές οι μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι οικονομίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Εγκυμονεί ο κίνδυνος οι αλλαγές αυτές να δημιουργήσουν κενά στη γνώση μας για το πώς λειτουργεί η οικονομία. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι παραβλέπουμε σημαντικές εξελίξεις καθώς αυτές εκδηλώνονται.

Πώς μπορεί το πλαίσιο ανάλυσης που χρησιμοποιούμε να συμβαδίζει με αυτές τις αλλαγές;

Μαθαίνουμε από την εμπειρία

Έχουμε ήδη βελτιώσει την ανάλυσή μας με το πέρασμα του χρόνου και μαθαίνουμε από την εμπειρία. Η ποιότητα των δεδομένων μας είναι καλύτερη από ό,τι ήταν παλαιότερα. Ισχυρότεροι υπολογιστές και πρόσθετες πηγές πληροφοριών για την οικονομία μάς επιτρέπουν να κατανοούμε καλύτερα την πολυπλοκότητα του κόσμου.

Έχουμε αποκομίσει ήδη διδάγματα από γεγονότα όπως η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Αυτή η κρίση έδειξε πόσο σημαντική είναι η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη σταθερότητα των τιμών. Επειδή η νομισματική μας πολιτική λειτουργεί μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η κρίση τόνισε επίσης πόσο σημαντικό είναι να καταλαβαίνουμε καλύτερα τους διαύλους μέσω των οποίων η νομισματική πολιτική μας μεταδίδεται στις επιχειρήσεις και στους ανθρώπους. Αυτοί οι δίαυλοι μπορούν όχι μόνο να διαταραχθούν, αλλά και να μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου. Έχουμε αξιοποιήσει σημαντικά αυτές τις εμπειρίες.

Το αναθεωρημένο πλαίσιο ανάλυσής μας

Αναθεωρήσαμε το πλαίσιο ανάλυσης που χρησιμοποιούμε ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης της στρατηγικής μας. Το νέο πλαίσιο αντανακλά έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Λαμβάνει επίσης υπόψη τις εμπειρίες που αποκομίσαμε και τις νέες προσεγγίσεις που αναπτύξαμε.

Το νέο πλαίσιο ανάλυσής μας έχει δύο σκέλη: την οικονομική ανάλυση και τη νομισματική και χρηματοπιστωτική ανάλυση. Το πρώτο σκέλος εξετάζει την κατάσταση της οικονομίας, της απασχόλησης και των τιμών και την πορεία που αυτές μπορεί να ακολουθήσουν. Το δεύτερο σκέλος εξετάζει τους διαύλους μέσω των οποίων η νομισματική πολιτική μας μεταδίδεται στην ευρύτερη οικονομία. Δεδομένου ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση της σταθερότητας των τιμών, αυτή η ανάλυση εξετάζει επίσης κατά πόσον σημειώνονται εξελίξεις στην οικονομία που θα μπορούσαν να την καταστήσουν ευάλωτη σε μελλοντικές κρίσεις. Ενώ αυτά τα δύο σκέλη επικεντρώνονται σε διαφορετικά ζητήματα, και τα δύο εξετάζουν την ίδια οικονομία και άρα συνδέονται μεταξύ τους. Συμπεριλαμβάνουμε και τις δύο αναλύσεις στη διαδικασία λήψης των αποφάσεών μας.

Εξακολουθούμε να μαθαίνουμε

Το παράθυρο μέσα από το οποίο βλέπουμε την οικονομία έχει μεγαλώσει με την πάροδο του χρόνου. Και το γεγονός ότι μάς δίνει μια ακόμη πιο σαφή και πιο λεπτομερή εικόνα είναι εξίσου σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση, εργαζόμαστε αδιάκοπα για να περιορίσουμε το ενδεχόμενο να υπάρχουν κενά στην ανάλυσή μας. Βελτιώνοντας την κατανόησή μας για τον κόσμο και διασφαλίζοντας ότι η ανάλυσή μας είναι όσο το δυνατόν αρτιότερη, μπορούμε να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις για την οικονομία και, τελικά, για τη σταθερότητα των τιμών.

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;