European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Nasz schemat analizy w kontekście przeglądu strategii

Prowadzona przez nas analiza stanowi jakby okno na gospodarkę, przez które widzimy obraz zachodzących zmian. To nam pomaga podejmować trafne decyzje dotyczące polityki pieniężnej. A ponieważ świat wokół nas się zmienia, także schemat analizy wymaga aktualizacji.

Dlaczego nasz schemat analizy wchodził w zakres przeglądu strategii?

Świat się zmienia

Naszym głównym zadaniem jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Żeby dobrze je wykonywać, musimy rozumieć, jak działa gospodarka. Dziś funkcjonuje ona zupełnie inaczej niż w 2003 roku, kiedy EBC ostatni raz przeprowadził przegląd swojej strategii. Na przykład obecnie można robić większość zakupów przez internet, zamiast chodzić do sklepu. Można płacić smartfonem i nie trzeba pobierać gotówki z banku. A filmy ogląda się na urządzeniach mobilnych, więc streaming wyparł dawne wypożyczalnie wideo.

Nasze okno na gospodarkę

Do podejmowania dobrze umotywowanych decyzji musimy mieć obraz sytuacji gospodarczej. Prowadzona przez nas analiza jest jakby oknem, przez które oglądamy świat. Kondycja gospodarki zależy od niezliczonych decyzji podejmowanych codziennie przez firmy i konsumentów. Nasz schemat analizy pozwala zobaczyć, co suma tych wszystkich działań oznacza dla stabilności cen. Na podstawie tego obrazu podejmujemy decyzje w sprawie polityki pieniężnej. Jednak kiedy gospodarka się zmienia, musimy być pewni, że nasz schemat analizy będzie się nadal sprawdzać. Dlatego Rada Prezesów rozważała go w ramach przeglądu strategii.

Jakie zmiany dokonujące się na całym świecie wpływają na naszą politykę pieniężną?

Uważnie obserwujemy zachodzące procesy

Zachodzą różne ważne procesy, które przekształcają sposób funkcjonowania gospodarek na całym świecie. Należą do nich globalizacja, transformacja cyfrowa i zmiana klimatu. Wszystkie one oddziałują na to, jak polityka pieniężna wpływa na wszystkie sektory naszej gospodarki. Dlatego musimy je uważnie obserwować.

Pilnujemy, żeby nic nie zostało w martwym polu

Te ogromne zmiany w sposobie działania gospodarek dodatkowo nawzajem na siebie wpływają. Istnieje ryzyko, że w naszej wiedzy na temat funkcjonowania gospodarki mogą się pojawiać martwe pola, przez co przeoczymy jakieś ważne zjawiska.

Czy nasz schemat analizy nadąża za tymi zmianami?

Wyciągamy naukę z doświadczeń

Cały czas doskonalimy narzędzia analizy i ciągle się uczymy. Jakość naszych danych jest lepsza niż kiedyś. Dzięki mocniejszym komputerom i dodatkowym źródłom informacji gospodarczych możemy lepiej zrozumieć złożony świat.

Wyciągnęliśmy także naukę z takich wydarzeń jak kryzys finansowy z 2008 roku. Pokazał on, jak ważna jest stabilność systemu finansowego dla stabilności cen. A jako że nasza polityka pieniężna działa poprzez system finansowy, kryzys uwidocznił także, że powinniśmy lepiej zrozumieć, jakimi kanałami dociera ona do firm i konsumentów. Te tzw. kanały transmisji nie tylko mogą się zatkać, ale także z czasem się zmieniają. Ta nauka okazała się bardzo cenna.

Zmieniony schemat analizy

W wyniku przeglądu strategii zmodyfikowaliśmy nasz schemat analizy. Nowy schemat odzwierciedla zmiany zachodzące na świecie. Uwzględnia także naukę wyniesioną z doświadczeń oraz nowe podejścia, które wypracowaliśmy.

Nasz nowy schemat analizy dzieli się na dwie dziedziny: analizę ekonomiczną oraz analizę monetarną i finansową. Pierwsza z nich bada, co dzieje się z gospodarką, zatrudnieniem i cenami oraz w jakim kierunku one zmierzają. Druga zajmuje się kanałami, przez które nasza polityka pieniężna dociera do całej gospodarki. Ponieważ jednym z warunków stabilności cen jest stabilność systemu finansowego, w tej dziedzinie analizy ocenia się także, czy w gospodarce nie dzieje się coś, co mogłoby ją w przyszłości uczynić podatną na kryzysy. Chociaż te dwie dziedziny analizy skupiają się na różnych aspektach, obie badają tę samą gospodarkę, więc są ze sobą powiązane. Przy podejmowaniu naszych decyzji bierzemy pod uwagę jedną i drugą dziedzinę.

Ciągle się też uczymy

Okno, przez które oglądamy gospodarkę, z czasem się powiększa, a obraz staje się bardziej przejrzysty i szczegółowy. Niemniej jednak wciąż pracujemy nad zmniejszeniem potencjalnych martwych pól analizy. Pogłębiamy nasze rozumienie świata i stale doskonalimy metody analityczne, żeby podejmować trafne decyzje, służące gospodarce – i stabilności cen.

PRZEGLĄD STRATEGII
Chcesz wiedzieć więcej?