Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Mūsu analītiskais ietvars un stratēģijas izvērtējums

Analīze, ko veicam, ir kā logs uz tautsaimniecību. Pa šo logu varam redzēt, kā tautsaimniecība attīstās. Tas palīdz mums pieņemt pareizos monetārās politikas lēmumus. Pasaulei mums apkārt mainoties, arī mūsu analītiskajam ietvaram vienmēr jābūt aktuālam.

Kāpēc mūsu analītiskais ietvars bija ietverts stratēģijas izvērtējumā?

Pasaule mainās

Mūsu uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti. Lai to sekmīgi paveiktu, mums jāsaprot, kā darbojas mūsu tautsaimniecība. Bet šodien mūsu tautsaimniecība darbojas ļoti citādi nekā 2003. gadā. Tieši tad mēs pēdējo reizi izvērtējām savu stratēģiju. Piemēram, mūsdienās gandrīz visu iespējams nopirkt internetā, neapmeklējot veikalus. Var samaksāt viedtālrunī, neizmantojot skaidro naudu. Un mobilajās ierīcēs var straumēt filmas, jaunām tehnoloģijām aizstājot agrākos video nomas veikalus.

Logs, pa kuru redzam, kas notiek tautsaimniecībā

Lai pieņemtu pamatotus lēmumus, mums nepieciešams logs, pa kuru redzam, kas notiek tautsaimniecībā. Mūsu analītiskais ietvars ir šāds logs, pa kuru raugāmies pasaulē. Mūsu tautsaimniecības stāvokli nosaka neskaitāmi lēmumi, ko uzņēmumi un cilvēki pieņem katru dienu. Analītiskais ietvars ļauj saprast, ko visi šie dažādie lēmumi kopumā nozīmē tautsaimniecībai. Mēs balstām savus monetārās politikas lēmumus uz to, ko parāda mūsu analītiskais ietvars. Bet mums jānodrošina, lai, tautsaimniecībai mainoties, mūsu analītiskais ietvars joprojām atbilstu mērķim. Tāpēc Padome to apsprieda stratēģijas izvērtējuma ietvaros.

Kādas pārmaiņas pasaulē ietekmē mūsu monetāro politiku?

Rūpīgi jāseko notikumu attīstībai

Tautsaimniecības darbību visā pasaulē ietekmējušas vairākas lielas pārmaiņas. Pie šīm pārmaiņām pieder globalizācija, digitalizācija un klimata pārmaiņas. Tās visas nosaka, kā mūsu monetārā politika ietekmē plašāku tautsaimniecību. Tāpēc mums rūpīgi tām jāseko.

Jāpārliecinās, vai nav izveidojušies baltie plankumi

Šīs lielās pārmaiņas tautsaimniecības darbībā mijiedarbojas arī savstarpēji. Pastāv risks, ka šīs pārmaiņas var radīt baltos plankumus mūsu izpratnē par tautsaimniecības darbību. Tādējādi varam nepamanīt būtiskas jaunas norises.

Kā analītiskais ietvars var palīdzēt neatpalikt no šīm pārmaiņām?

Jāmācās no pieredzes

Laika gaitā jau esam pilnveidojuši analīzi un mācījušies no pieredzes. Uzlabojusies mūsu datu kvalitāte. Jaudīgāki datori un papildu informācijas avoti par tautsaimniecību ļauj mums labāk saprast šo sarežģīto pasauli.

Esam arī mācījušies no tādiem notikumiem kā 2008. gada finanšu krīze. Šī krīze parādīja, cik svarīga cenu stabilitātei ir finanšu sistēmas stabilitāte. Un, tā kā mūsu monetārā politika darbojas caur finanšu sistēmu, krīze arī spilgti parādīja, cik svarīgi ir labāk izprast kanālus, pa kuriem mūsu monetārā politika nokļūst līdz uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Šajos kanālos ne tikai var rasties pārrāvumi, tie laika gaitā var arī mainīties. Mēs esam ļoti daudz ko mācījušies no šīs pieredzes.

Mūsu pārskatītais analītiskais ietvars

Stratēģijas izvērtējuma rezultātā esam pārskatījuši savu analītisko ietvaru. Jaunais ietvars atspoguļo mainīgo pasauli. Tajā ņemta vērā izpratne, ko esam guvuši, un jaunās pieejas, ko esam izstrādājuši.

Mūsu jaunajam analītiskajam ietvaram ir divi atzarojumi – tautsaimniecības analīze un monetārā un finanšu analīze. Pirmais aplūko tautsaimniecības, nodarbinātības un cenu attīstību, kā arī tās iespējamās tendences. Otrais pēta kanālus, pa kuriem mūsu monetārā politika sasniedz plašāku tautsaimniecību. Ņemot vērā, ka finanšu stabilitāte ir cenu stabilitātes priekšnoteikums, šī analīze arī pēta, vai tautsaimniecībā vērojamas norises, kuru dēļ tā varētu kļūt viegli ievainojama nākotnes krīžu laikā. Lai gan šie atzarojumi vērsti uz atšķirīgām jomām, tie abi pēta to pašu tautsaimniecību un tāpēc ir savstarpēji saistīti. Mēs ņemam tos abus vērā, pieņemot lēmumus.

Mēs arī joprojām mācāmies

Logs, pa kuru redzam tautsaimniecību, laika gaitā paplašinājies. Un vienlīdz svarīgi – redzamā aina kļuvusi daudz skaidrāka un detalizētāka. Tomēr mēs turpinām strādāt pie tā, lai mūsu analīzē mazinātu iespējamos baltos plankumus. Uzlabojot izpratni par norisēm pasaulē un nodrošinot, lai mūsu analīze būtu iespējami pamatīga, varam pieņemt pareizos lēmumus, kas nāk par labu tautsaimniecībai un gala rezultātā – cenu stabilitātei.

STRATĒĢIJAS IZVĒRTĒJUMS
Vēlaties iegūt sīkāku informāciju?