European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Náš analytický rámec a přezkum strategie

Naše analýza funguje jako okno do ekonomiky. Přes něj vidíme, jak funguje. To nám pomáhá dělat správná měnová rozhodnutí. Svět kolem nás se mění, a s těmito změnami proto musí náš analytický rámec držet krok.

Proč byl náš analytický rámec součástí přezkumu naší strategie?

Svět se mění

Naším úkolem je udržet ceny stabilní. Abychom to dokázali, musíme rozumět způsobu fungování naší ekonomiky. Ale naše ekonomika dnes funguje docela jinak než v roce 2003. Tolik času uplynulo od doby, kdy jsme naposledy provedli přezkum své strategie. Například v dnešní době mohou lidé většinu svých nákupů provádět online a nechodit do kamenných obchodů. A místo hotovými penězi mohou platit chytrými telefony. Na mobilních zařízeních mohou streamovat filmy – nové technologie nahradily staré videopůjčovny.

Naše okno, kterým sledujeme, co se v ekonomice děje

Abychom mohli přijímat informovaná rozhodnutí, potřebujeme okno ke sledování toho, co se v ekonomice děje. Náš analytický rámec je právě tím oknem do světa. To, jak si naše hospodářství vede, záleží na bezpočtu rozhodnutí, která podniky i lidé každý den dělají. Náš analytický rámec nám umožňuje sledovat, co všechna tato různorodá rozhodnutí společně znamenají pro cenovou stabilitu. Naše měnověpolitická rozhodnutí pak vycházejí z toho, co nám tento analytický rámec ukazuje. Pokud se však ekonomika mění, musíme mít jistotu, že náš analytický rámec svému účelu stále slouží. Z tohoto důvodu o něm Rada guvernérů jednala v rámci přezkumu naší strategie.

Jaké změny ve světě ovlivňují naši měnovou politiku?

Pozorně sledovat vývoj

Několik velkých změn přetváří fungování ekonomik po celém světě. Mezi ně patří globalizace, digitalizace a klimatická změna. Všechny působí na to, jak naše měnová politika ovlivňuje širší ekonomiku. Proto je musíme pečlivě sledovat.

Aby nám nic neuniklo

Tyto velké změny působící na způsob fungování našich ekonomik jsou vzájemně provázané. Vzniká riziko, že tyto změny vytvoří v našich znalostech fungování ekonomiky slepá místa. To může znamenat, že přehlédneme nově se projevující důležité změny.

Jak nám může náš analytický rámec pomoci, abychom s těmito změnami drželi krok?

Učení prostřednictvím zkušeností

V průběhu času jsme vylepšovali naši analýzu a poučili jsme se ze zkušeností. Kvalita našich dat je lepší, než bývala. Výkonnější počítače a další zdroje informací o ekonomice nám umožňují složitému světu lépe porozumět.

Také jsme se poučili z událostí, jako byla finanční krize v roce 2008. Ta nám ukázala, jak je stabilita finančního systému pro cenovou stabilitu důležitá. A protože naše měnová politika funguje prostřednictvím finančního systému, krize také zdůraznila, jak je důležité lépe porozumět kanálům, kterými se naše měnová politika dostává k podnikům a lidem. Nejen že může dojit k narušení těchto kanálů, ale ty se mohou v čase také měnit. Z těchto zkušeností jsme hodně čerpali.

Náš revidovaný analytický rámec

V důsledku přezkumu naší strategie jsme provedli i přezkum našeho analytického rámce. Ten nový odráží měnící se svět. A zohledňuje vědomosti, které jsme nabyli, i nové přístupy, které jsme vypracovali.

Náš nový analytický rámec má dvě větve: ekonomickou analýzu a měnovou a finanční analýzu. První sleduje, jak se vyvíjí ekonomika, zaměstnanost a ceny, i to, kam může tento vývoj směřovat. Druhá se zabývá kanály, kterými se naše měnová politika dostává do širší ekonomiky. Vzhledem k tomu, že finanční stabilita je předpokladem cenové stability, tato analýza se také zabývá tím, zda v ekonomice nedochází k vývoji, který by ji učinil zranitelnou vůči dalším krizím. I když se tyto větvě zabývají rozdílnými oblastmi, obě zkoumají tutéž ekonomiku, takže jsou vzájemně propojené. Při rozhodování zohledňujeme obě.

Stále se také učíme

Okno, kterým sledujeme ekonomiku, se časem zvětšilo. A co je neméně důležité, nabízí nám jasnější a podrobnější pohled. V tomto kontextu vždy pracujeme na tom, abychom v naší analýze veškerá případná slepá místa minimalizovali. Díky lepšímu porozumění světa a co možná nejpřesnější možné analýze můžeme přijímat správná rozhodnutí pro ekonomiku a v konečném důsledku i pro cenovou stabilitu.

PŘEZKUM STRATEGIE
Potřebujete více informací?