Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Naš analitični okvir in pregled strategije

Naša analiza deluje kot okno, skozi katero lahko spremljamo, kaj se dogaja v gospodarstvu. To nam pomaga, da sprejemamo prave odločitve o denarni politiki. Ker se svet okrog nas spreminja, mora iti tudi naš analitični okvir v korak s časom.

Zakaj je bil naš analitični okvir del pregleda strategije?

Svet se spreminja

Naša naloga je, da ohranjamo stabilnost cen. Če želimo biti pri tem uspešni, moramo razumeti, kako deluje naše gospodarstvo. In danes gospodarstvo deluje precej drugače kot leta 2003. Takrat smo namreč zadnjič izvedli pregled strategije. Danes na primer ljudje večino nakupov opravijo na spletu in ne v fizičnih trgovinah. Plačujejo s telefonom namesto z gotovino. In filme lahko gledajo na mobilnih napravah, saj je nova tehnologija izpodrinila stare videoteke.

Naše okno v gospodarska dogajanja

Da bi se lahko informirano odločali, potrebujemo okno, skozi katerega vidimo, kaj se dogaja v gospodarstvu. To okno je naš analitični okvir. Kako dobro gre gospodarstvu, je odvisno od neštetih odločitev, ki jih ljudje in podjetja sprejemajo vsak dan. Naš analitični okvir nam omogoča, da vidimo, kaj vse te različne odločitve skupaj pomenijo za cenovno stabilnost. Glede na to, kaj pokaže analitični okvir, nato oblikujemo naše odločitve o denarni politiki. A če se spreminja gospodarstvo, mora temu slediti tudi naš analitični okvir. Zato je Svet ECB v okviru pregleda strategije razpravljal tudi o njem.

Katere spremembe v svetu vplivajo na našo denarno politiko?

Pozorno spremljanje dogajanj

Preobrazbo gospodarstva po svetu poganja več velikih sprememb. Glavne med njimi so globalizacija, digitalizacija in podnebne spremembe. Vse vplivajo tudi na to, kako na širše gospodarstvo vpliva naša denarna politika. Zato jih moramo pozorno spremljati.

Preprečevanje mrtvih kotov

Te velike spremembe v delovanju gospodarstva vplivajo tudi druga na drugo. Obstaja nevarnost, da bi te spremembe ustvarile slepe pege ali mrtve kote v naših analizah o delovanju gospodarstva. Zaradi njih bi lahko spregledali pomembnih gibanja, ki se pojavijo na novo.

Kako lahko naš analitični okvir drži korak s temi spremembami?

Učenje iz izkušenj

Našo analizo smo že doslej vztrajno izboljševali in se učili iz izkušenj. Tudi naši podatki so boljše kakovosti, kot so bili včasih. Zmogljivejši računalniki in dodatni viri informacij o gospodarstvu nam omogočajo, da bolje razumemo svet v vsej njegovi kompleksnosti.

Veliko smo se naučili tudi iz dogodkov, kakršen je bila finančna kriza leta 2008. Ta nam je pokazala, kako pomembna je stabilnost finančnega sistema za stabilnost cen. In ker naša denarna politika deluje skozi finančni sistem, je kriza pokazala tudi, da moramo bolje razumeti kanale, po katerih denarna politika doseže podjetja in ljudi. Ne le, da se ti kanali lahko začasno zamašijo, ampak se s časom tudi spreminjajo. Iz vseh teh izkušenj smo se veliko naučili.

Naš prenovljeni analitični okvir

Zaradi pregleda strategije smo prenovili naš analitični okvir. Pri tem smo upoštevali različne spremembe, ki se dogajajo v svetu. Oprli smo se tudi na nova spoznanja in uporabili pristope, ki smo jih razvili na novo.

Naš novi analitični okvir ima dva stebra: ekonomsko analizo ter denarno in finančno analizo. Prvi preučuje, kaj se dogaja z gospodarstvom, zaposlenostjo in cenami ter kakšni so njihovi obeti za prihodnost. Drugi pa obravnava kanale, po katerih naša denarna politika dosega širše gospodarstvo. Ker je finančna stabilnost predpogoj za cenovno stabilnost, v tej analizi preverjamo tudi to, ali obstajajo gibanja, zaradi katerih bi bilo gospodarstvo lahko ranljivo na prihodnje krize. Čeprav vsak od obeh stebrov gleda druge stvari, oba obravnavata isto gospodarstvo in sta zato medsebojno povezana. Pri sprejemanju odločitev zato upoštevamo oba.

In še vedno se učimo

Okno, skozi katerega gledamo gospodarstvo, se je sčasoma povečalo. In kar je enako pomembo, zdaj daje precej jasnejšo in podrobnejšo sliko. Kljub temu si še naprej prizadevamo, da bi v naši analizi preprečili morebitne slepe pege. Z izboljševanjem našega razumevanja sveta in skrbjo, da je naša analiza karseda zanesljiva, lahko sprejemamo prave odločitve za gospodarstvo in s tem za cenovno stabilnost.

PREGLED STRATEGIJE
Bi radi še več informacij?