Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Il-qafas analitiku tagħna u r-reviżjoni tal-istrateġija

L-analiżi tagħna taġixxi bħala tieqa fl-ekonomija. Permezz tagħha, nistgħu naraw kif l-ekonomija qed tevolvi. Dan jgħinna nieħdu d-deċiżjonijiet it-tajbin dwar il-politika monetarja. Hekk kif id-dinja ta’ madwarna qed tinbidel, il-qafas analitiku tagħna jrid jibqa’ aġġornat ukoll.

Għaliex il-qafas analitiku tagħna kien parti mir-reviżjoni tal-istrateġija tagħna?

Id-dinja qed tinbidel

Xogħolna hu li nżommu l-prezzijiet stabbli. Biex nagħmlu dan tajjeb, irridu nifhmu kif taħdem l-ekonomija tagħna. Iżda l-ekonomija tagħna taħdem b’mod differenti ħafna llum milli fl-2003. Dan kien meta għamilna l-aħħar reviżjoni tal-istrateġija tagħna. Pereżempju, illum in-nies jistgħu jagħmlu l-biċċa l-kbira tax-xiri tagħhom online minflok fil-ħwienet attwali. Jistgħu jħallsu bl-ismartphones tagħhom minflok jużaw flus kontanti. U jistgħu jistrimjaw fuq apparat mobbli, b’teknoloġija ġdida tissostitwixxi l-ħwienet qodma tal-kiri videos.

It-tieqa tagħna biex naraw x’qed jiġri fl-ekonomija

Biex tgħinna nieħdu deċiżjonijiet infurmati, neħtieġu tieqa li permezz tagħha nistgħu naraw x’qed jiġri fl-ekonomija Il-qafas analitiku tagħna huwa dik it-tieqa fid-dinja. Kemm l-ekonomija tagħna qed tmur tajjeb jiddependi mill-għadd kbir ta’ deċiżjonijiet li n-negozji u n-nies jagħmlu kuljum. Il-qafas analitiku tagħna jipprovdi mod kif naraw xi jfissru dawn id-deċiżjonijiet differenti kollha, flimkien, għall-istabbiltà tal-prezzijiet. Imbagħad nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna dwar il-politika monetarja fuq dak li jurina l-qafas analitiku tagħna. Iżda jekk l-ekonomija qed tinbidel, jeħtieġ li niżguraw li l-qafas analitiku tagħna jkun għadu adattat għall-iskop tiegħu. Huwa għalhekk li l-Kunsill Governattiv iddiskutiha bħala parti mir-reviżjoni tal-istrateġija tagħna.

Liema bidliet fid-dinja qed jaffettwaw il-politika monetarja tagħna?

Ħarsa mill-qrib lejn l-iżviluppi

Bosta bidliet kbar kienu qed ibiddlu l-mod kif jaħdmu l-ekonomiji madwar id-dinja. Dawn il-bidliet jinkludu l-globalizzazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u t-tibdil fil-klima. Dawn kollha jaffettwaw kif il-politika monetarja tagħna tinfluwenza l-ekonomija inġenerali. Huwa għalhekk li għandna bżonn inżommu għajnejna fuqhom.

Inkunu żguri li ma nħallux lakuni

Dawn il-bidliet kbar fil-mod kif jaħdmu l-ekonomiji tagħna jinteraġixxu ma’ xulxin ukoll. Hemm riskju li dawn il-bidliet jistgħu joħolqu lakuni fl-għarfien tagħna ta’ kif taħdem l-ekonomija. Dan jistaʼ jfisser li ninjoraw żviluppi importanti hekk kif jitfaċċaw.

Kif jista’ l-qafas analitiku tagħna jlaħħaq ma’ dawn il-bidliet?

Tagħlim permezz tal-esperjenza

Ilna ntejbu l-analiżi tagħna maż-żmien u qed nitgħallmu mill-esperjenza. Il-kwalità tad-dejta tagħna hija aħjar milli kienet. Kompjuters aktar b’saħħithom u sorsi addizzjonali ta’ informazzjoni dwar l-ekonomija jippermettulna nifhmu aħjar il-kumplessità tad-dinja.

Tgħallimna wkoll minn avvenimenti bħall-kriżi finanzjarja tal-2008. Dik il-kriżi wriet kemm hija importanti l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja għall-istabbiltà tal-prezzijiet. U minħabba li l-politika monetarja tagħna taħdem permezz tas-sistema finanzjarja, il-kriżi enfasizzat ukoll l-importanza li nifhmu aħjar il-mezzi li permezz tagħhom il-politika monetarja tagħna tilħaq lin-negozji u lin-nies. Dawn il-kanali mhux biss jistgħu jiġu sfrattati, iżda jistgħu jinbidlu wkoll maż-żmien. Aħna ħadna ħafna minn dawn l-esperjenzi.

Il-qafas analitiku rivedut tagħna

Aħna rrevedejna l-qafas analitiku tagħna bħala riżultat tar-reviżjoni tal-istrateġija tagħna. Il-qafas il-ġdid tagħna jirrifletti dinja li qed tinbidel. U dan jieħu l-għarfien li ksibna u l-approċċi l-ġodda li żviluppajna.

Il-qafas analitiku l-ġdid tagħna għandu żewġ fergħat: analiżi ekonomika u analiżi monetarja u finanzjarja. L-ewwel wieħed iħares lejn kif għaddejjin l-ekonomija, l-impjiegi u l-prezzijiet, kif ukoll fejn jistgħu jkunu sejrin. It-tieni jeżamina dawk il-kanali li permezz tagħhom il-politika monetarja tagħna tilħaq l-ekonomija usa’. Minħabba li l-istabbiltà finanzjarja hija prekundizzjoni għall-istabbiltà tal-prezzijiet, din l-analiżi tħares ukoll lejn jekk hemmx żviluppi fl-ekonomija li jistgħu jħalluha vulnerabbli għal kriżijiet futuri. Filwaqt li dawn il-fergħat jiffukaw fuq affarijiet differenti, it-tnejn li huma jeżaminaw l-istess ekonomija u għalhekk huma konnessi ma’ xulxin. Aħna nikkunsidraw it-tnejn li huma meta nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna.

Għadna qed nitgħallmu wkoll

It-tieqa li permezz tagħha naraw l-ekonomija kibret maż-żmien. U, daqstant importanti, tipprovdi wkoll għal fehma iktar ċara u dettaljata. Minkejja dan, dejjem qed naħdmu biex innaqqsu kwalunkwe lakuni potenzjali fl-analiżi tagħna. Meta ntejbu l-fehim tagħna tad-dinja u niżguraw li l-analiżi tagħna hija soda kemm jista’ jkun, nistgħu nieħdu d-deċiżjonijiet it-tajba għall-ekonomija u, fl-aħħar mill-aħħar, għall-istabbiltà tal-prezzijiet.

REVIŻJONI TAL-ISTRATEĠIJA
Trid aktar informazzjoni?