Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Analyysi osana strategian uudelleenarviointia

EKP analysoi taloutta nähdäkseen, miten talous kehittyy, ja pystyäkseen tekemään tarkoituksenmukaisia rahapoliittisia päätöksiä. Maailma muuttuu koko ajan, ja analyysin on pysyttävä ajan tasalla.

Miksi strategian uudelleenarvioinnissa käsiteltiin myös analyysia?

Maailma muuttuu

EKP:n tehtävänä on pitää hinnat vakaina. Siinä onnistuminen edellyttää hyvää käsitystä talouden toiminnasta. Talous toimii nyt kuitenkin hyvin eri tavalla kuin vuonna 2003, kun EKP viimeksi arvioi rahapolitiikan strategiaansa. Nykyisin ostoksia voi tehdä yhtä hyvin verkossa kuin lähikaupassakin. Ostokset voi maksaa matkapuhelimella siinä missä käteiselläkin. Elokuvia voi katsoa mobiililaitteiden avulla, sillä suoratoistopalvelut ovat korvanneet vanhat videovuokraamot.

Ikkuna talouteen

Voidaksemme tehdä perusteltuja päätöksiä meidän on nähtävä, mitä taloudessa tapahtuu. Analyysi avaa ikkunan talouteen. Kuluttajien ja yritysten toiminta vaikuttaa talouskehitykseen jatkuvasti. Analysoimme, miten toimijoiden ratkaisut vaikuttavat hintavakauteen, ja otamme sen huomioon rahapoliittisissa päätöksissä. Talouden muuttuessa meidän on pyrittävä varmistamaan, että analyysimme pysyy ajan tasalla, ja siksi se oli teemana myös strategian uudelleenarvioinnissa.

Millaiset muutokset vaikuttavat rahapolitiikkaan?

Seuraamme kehitystä tarkasti

Maailman eri talouksien toimintaan ovat vaikuttaneet monenlaiset muutokset, kuten globalisaatio, digitalisaatio ja ilmastonmuutos. Niillä kaikilla on merkitystä sen suhteen, miten rahapolitiikka vaikuttaa taloudessa. On siis tärkeää, että seuraamme muutoksia tarkasti.

Seuraamme kaikkea kehitystä

Suuret muutokset taloudessa vaikuttavat myös toisiinsa. Talouden toiminta voi muuttua huomaamatta. Haluamme kuitenkin olla selvillä kaikista tärkeistä kehityskuluista.

Miten analyysi pysyy muutosten tasalla?

Kokemus opettaa

Parannamme analyysia jatkuvasti ja otamme kokemuksista oppia. Käytössämme on laadukkaampaa tietoa kuin ennen. Aiempaa tehokkaampien tietokoneiden ja uusien tietolähteiden ansiosta pystymme ymmärtämään paremmin talouden monia mutkia.

Esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisistä on opittu paljon. Kriisin ansiosta ymmärrettiin, miten tärkeää rahoitusvakaus on hintavakauden kannalta. Rahapolitiikkamme toimii rahoitusjärjestelmän välityksellä. Kriisissä korostui, miten tärkeää on ymmärtää, kuinka rahapolitiikan vaikutus välittyy yrityksille ja kuluttajille. Välittymiskanavien häiriöiden varalta on oltava valppaana, ja kanavat myös muuttuvat ajan myötä. Saimme finanssikriisistä arvokkaita kokemuksia.

Uudenlainen analyysi

Strategian uudelleenarvioinnin yhteydessä myös analyysia uudistettiin. Uusi analyysi sopii paremmin muuttuvaan maailmaamme. Siinä hyödynnetään uutta tietoa ja uusia menetelmiä.

Analysoimme yhtäältä talouden ja toisaalta rahatalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitystä. Taloudellisessa analyysissä tarkastellaan taloutta, työllisyyttä ja hintoja sekä arvioidaan niiden tulevaa kehitystä. Rahatalouden ja rahoitusmarkkinoiden analyysissa seurataan rahapolitiikan vaikutuksen välittymistä talouteen erilaisia kanavia pitkin. Rahoitusjärjestelmän vakaus on edellytyksenä hintavakaudelle, joten analyysissa kiinnitetään huomiota myös kehitykseen, joka voisi altistaa talouden kriiseille. Molemmissa analyyseissa tarkastellaan samaa taloutta eri näkökulmista, eli niiden välillä on yhteys. Otamme molemmat analyysit huomioon päätöksenteossa.

Oppia ikä kaikki

Taloutta tarkastellaan nyt aiempaa laajemmin. Meillä on siitä selkeämpi kuva, ja käytettävissä on tarkempaa tietoa. Olemme varuillamme, ettei talouden kehitys pääse muuttumaan huomaamatta. Laajentamalla kuvaa maailmasta ja varmistamalla, että analyysi on mahdollisimman vankka, pystymme tekemään parempia päätöksiä talouden ja viime kädessä hintavakauden kannalta.

STRATEGIAN UUDELLEENARVIOINTI
Luettavaa aiheesta