Menu

Каква е ползата от еврото?

14 ноември 2018 г. (актуализация: 13 декември 2019 г.)

Вие сте сред над 340-те милиона европейци, които използват единна валута. Еврото заема важно място в ежедневието Ви – то е в портфейла и в банковата Ви сметка. То обаче далеч не е само удобен начин за плащане. Еврото Ви помага да удовлетворите свои важни потребности и стремежи. То е надеждна и стабилна валута, която Ви дава възможност уверено да спестявате и инвестирате парите си. Благодарение на него е по-лесно да се живее, учи и работи в друга страна от еврозоната. Еврото ни обединява.

Еврото съществува от 20 години и през това време се доказа като стабилна и надеждна валута. Ние в ЕЦБ, заедно с централните банки на държавите от еврозоната, се грижим за еврото, за да сте сигурни, че парите Ви са защитени, и за да се възползвате от множеството предимства на единната валута – днес и в бъдеще.

Стабилност и просперитет

И Вие като повечето хора вероятно се стремите към икономическо благоденствие – искате добра работа, с която да издържате себе си и семейството си. Като централна банка ние поддържаме цените стабилни и по този начин подпомагаме растежа на икономиката и разкриването на нови работни места. Основната ни задача е да поддържаме ценова стабилност. Тя създава условия за благоденствие и икономическа стабилност в едно предвидимо бъдеще. Стабилните цени имат значение и в ежедневието. Те Ви дават сигурност за бъдещата стойност на парите Ви и позволяват на предприятията да инвестират и растат. Бъдете спокойни – едно евро днес ще бъде едно евро и утре.

По-силни заедно

Всички ние в Европа сме част от една общност, отличаваща се с културно многообразие и споделени ценности. Заедно искаме да запазим мира, демокрацията и свободата. Искаме и по-голямо икономическо благоденствие и по-силен глас на международната сцена.
Обединението ни в най-големия търговски блок в света и създаването на единния пазар за Европа са стъпки напред към постигането на тези цели. Еврото ускорява европейската интеграция, като позволява на хората от страните в еврозоната да се възползват от предимствата на единния пазар.

Евробанкнотите и евромонетите в джоба ни са осезаем символ на европейското единство. Еврото ни дава чувство за принадлежност и всекидневно ни напомня колко много сме постигнали.

С еврото е лесно

Еврото в портфейла Ви може да се използва в 19 европейски страни – няма нужда да обменяте пари и да плащате свързаните с това такси. То прави пътуването до тези страни по-удобно и по-евтино, а също улеснява и други житейски аспекти като обучение, работа или живот в чужбина. Еврото позволява на потребителите в еврозоната непосредствено да сравняват цените и да извършват трансгранични плащания. Еврото също така облекчава опасенията на предприятията относно обменните курсове.

Знаете ли тези факти?

През двете десетилетия от въвеждането на еврото до днес цените в еврозоната са стабилни.

От 1 януари 1999 г. до днес средната инфлация е 1,7%. Това е под средния темп на инфлация в отделните страни през 70-те, 80-те и 90-те години на ХХ век – преди въвеждането на еврото.

Откакто сме заедно, сме по-богати.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението в ЕС вероятно би бил с до 1/5 по-нисък днес, ако не беше осъществена интеграцията след Втората световна война.

Еврозоната е една от най-големите и силни икономики в света.

Тя е на второ място по БВП на човек от населението сред водещите световни икономики.

Еврото е сред най-значимите валути в света.

Делът на международните плащания в евро и в долари е почти еднакъв, а еврото е втората най-предпочитана световна валута за получаване и отпускане на заеми.

Еврото се радва на силна подкрепа.

Резултатите от последното проучване Евробарометър показват, че трима от всеки четирима души в еврозоната подкрепят еврото. Това е най-високото равнище на подкрепа от 2004 г. насам.

В ЕС живеем в мир вече над 70 години.