Wat zijn de voordelen van de euro?

14 november 2018 (bijgewerkt op 16 januari 2019)

De gemeenschappelijke munt wordt door meer dan 340 miljoen Europeanen gedeeld. De euro speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven en is te vinden in onze portemonnee en op onze bankrekening. Maar onze gedeelde valuta is veel meer dan een makkelijke manier om te betalen. De euro voorziet in belangrijke behoeften en maakt het mogelijk onze ambities te verwezenlijken. Dankzij de veilige en stabiele munt kunnen we met vertrouwen sparen en beleggen. Dankzij de euro is het makkelijker geworden om in een ander euroland te gaan wonen, werken en studeren. De euro verenigt ons.

De euro is er nu al twintig jaar. In deze periode is de munt stabiel en betrouwbaar gebleken. Samen met de centrale banken van de eurolanden waakt de ECB over de euro. Wij doen dit zodat ons geld veilig blijft en zodat iedereen op vele manieren van de euro kan blijven profiteren, zowel vandaag als morgen.

Stabiliteit en welvaart

De meeste mensen willen er financieel op vooruitgaan en zoeken een goede baan om zichzelf en hun gezin te kunnen onderhouden. Wij houden de prijzen stabiel en leveren zo als centrale bank een bijdrage aan een groeiende economie die banen creëert. Wij richten ons hoofdzakelijk op het handhaven van prijsstabiliteit en maken daarmee de weg vrij voor welvaart en een economisch stabiele toekomst. In ons dagelijks leven betekenen stabiele prijzen dat we zeker kunnen zijn dat ons geld in de toekomst zijn waarde zal behouden en dat bedrijven kunnen investeren en groeien. Een euro vandaag is morgen ook nog steeds een euro waard. Daar kunnen we op vertrouwen.

Samen sterker

Europa kent een grote verscheidenheid aan culturen van mensen die soortgelijke waarden aanhangen. We willen allemaal onze vrede, democratie en vrijheid in stand houden. Ook willen we meer economische welvaart en een sterkere stem op het internationale podium.
Samen vormen we 's werelds grootste handelsblok en hebben we onze interne markt gecreëerd. Hierdoor kunnen we succes blijven boeken bij het realiseren van onze doelstellingen. Dankzij de euro kunnen de mensen in het eurogebied de vruchten plukken van de interne markt, wat de Europese integratie heeft bevorderd.

De eurobankbiljetten en -munten in onze zak zijn een tastbaar symbool van de Europese eenheid. De euro creëert een saamhorigheidsgevoel en herinnert ons er dagelijks aan dat we al veel hebben bereikt.

De euro maakt het makkelijk

De euro is in negentien Europese landen te gebruiken zonder dat je geld hoeft in te wisselen of extra kosten maakt. De euro maakt het reizen naar deze landen makkelijker en goedkoper. Bovendien vereenvoudigt de euro ook andere aspecten van ons bestaan, zoals het studeren, werken en wonen in het buitenland. Dankzij de euro kan de consument in het eurogebied makkelijk prijzen vergelijken en over de grens betalen. De euro neemt ook bij bedrijven de zorgen over wisselkoersen weg.

Wist je dat?

De afgelopen twintig jaar, sinds de invoering van de euro, zijn de prijzen in het eurogebied stabiel geweest.

Sinds 1 januari 1999 bedraagt de inflatie gemiddeld 1,7%. Dat is lager dan het gemiddelde inflatiecijfer in de afzonderlijke landen in de jaren zeventig, tachtig en negentig, toen de euro nog niet was ingevoerd.

Door samen op te trekken zijn we allemaal rijker geworden.

Het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner van de EU zou nu waarschijnlijk wel een vijfde lager liggen als er na de Tweede Wereldoorlog geen integratie had plaatsgevonden.

Het eurogebied is een van de grootste en sterkste economieën ter wereld.

Het eurogebied staat wat betreft het bbp per inwoner op de tweede plaats in de wereldranglijst van de grootste economieën.

De euro is een van de belangrijkste valuta's ter wereld.

Er worden ongeveer evenveel internationale betalingen verricht in euro's als in Amerikaanse dollars. En de euro is de op één na meest gebruikte valuta ter wereld voor het (uit)lenen van geld.

Het draagvlak voor de euro onder de bevolking is groot en groeit nog steeds.

Volgens de resultaten van de Eurobarometer van najaar 2018 staat driekwart van de mensen in het eurogebied (75%) achter de euro. Dat is de hoogste score sinds 2004.

We hebben al meer dan zeventig jaar vrede in de EU.

Update: deze pagina is op 16 januari 2019 bijgewerkt met de resultaten van de Eurobarometer van najaar 2018.