Специализирани лекции

Специализирани лекцииНашите специализирани лекции представят по-задълбочено конкретни теми. Те са предназначени за групи, които имат добри предварителни знания за ролята и задачите на ЕЦБ. Можете да изберете тема, свързана с нашия мандат (например парична политика, банков надзор, статистика, икономическа динамика и т.н.). Ние ще изготвим презентация въз основа на заявения от Вас интерес.

Лекциите се изнасят от специалисти от банката, които представят задълбочен анализ и компетентен коментар по избраната от Вас тема. Макар че основната тема на презентацията ще бъде предварително съгласувана с Вас, ние насърчаваме участниците да задават всякакви въпроси, каквито имат, по време на срещата, и да обменят мнения със специалистите от ЕЦБ.

Информация за посетителите

Време за посещение
Понеделник и петък – 10:30 ч. централноевропейско време
Вторник, сряда и четвъртък – 16:00 ч. централноевропейско време
Продължителност на посещението
90 минути
Предварителна регистрация
  • Необходимо е да се регистрирате най-малко четири седмици предварително посредством имейл: visitor.centre@ecb.europa.eu
  • Заявка за посещение може да се направи до три месеца предварително.
  • Часовете се разпределят основно по реда на заявките, като предимство имат посещаващите ни за първи път, като се взема предвид справедливото представяне на националностите.
Достъп
Безплатен вход, необходим е валиден национален документ за самоличност или паспорт
Размер на групата:
Най малко 15 и най-много 90 участници

Вече имате резервация?

Тук ще намерите практическа информация, която ще Ви помогне в подготовката за посещението. Не забравяйте също да предвидите достатъчно време за проверката за сигурност.