Menu

Специализирани лекции

Специализирани лекцииСпециализираните лекции представят по-задълбочено конкретни теми. Те са предназначени за групи, които имат добри предварителни знания за ролята и задачите на ЕЦБ.

В момента посещенията в ЕЦБ, включително специализираните лекции, са преустановени поради рисковете, свързани с разпространението на коронавируса (COVID-19). Ще актуализираме тази страница веднага щом посещенията в нашата институция станат отново възможни. Ако имате въпроси, изпратете ни имейл на visitor.centre@ecb.europa.eu.