Специализирани лекции

Специализирани лекцииСпециализираните лекции представят по-задълбочено конкретни теми. Те са предназначени за групи, които имат добри предварителни знания за ролята и задачите на ЕЦБ.

Можете да заявите интерес по конкретна тема, свързана с работата на ЕЦБ (напр. парична политика, банков надзор, статистика, икономическо развитие) и ние ще подготвим презентация по избраната от Вас тема. Лекцията ще бъде представена от специалист от банката, като Ви приканваме да зададете всякакви въпроси, които имате, и да споделите мненията си.

Специализираните лекции се организират според наличните възможности.

Информация за посетителите

Време за посещение
Понеделник и петък – 10:30 ч. централноевропейско време
Вторник, сряда и четвъртък – 16:00 ч. централноевропейско време
Продължителност на посещението
90 минути
Предварителна регистрация
  • Необходимо е да се регистрирате най-малко четири седмици предварително посредством имейл: visitor.centre@ecb.europa.eu
  • Посещения могат да се заявяват до три месеца предварително.
  • Те се разпределят основно по реда на заявките, като предимство имат посещаващите ни за първи път и се взема предвид справедливото представяне по националност на посетителите.
  • За информация относно обработването на Вашите лични данни вижте декларацията за защита на личните данни.
Достъп
Безплатен вход, необходим е валиден национален документ за самоличност или паспорт
Размер на групата:
Най малко 15 и най-много 90 участници
Минимална възраст
Препоръчителната минимална възраст е 18 години. За ученици от горния курс препоръчваме по-скоро посещение на нашия Център за посетители.

Вече имате резервация?

Тук ще намерите практическа информация, която ще Ви помогне в подготовката за посещението. Не забравяйте също да предвидите достатъчно време за проверката за сигурност.