Menu

Wykłady tematyczne

Wykłady tematyczneSpecjalistyczne wykłady o węższej tematyce są przeznaczone dla grup, które już znają rolę i zadania EBC.

Ze względu na zagrożenie wynikające z pandemii koronawirusa (COVID‑19) wizyty w EBC i wykłady tematyczne są obecnie zawieszone. Gdy będą ponownie możliwe, zaktualizujemy informacje na tej stronie. W razie pytań prosimy o kontakt mejlowy pod adresem visitor.centre@ecb.europa.eu.