Specializētas lekcijas

Specializētas lekcijasSpecializētajās lekcijās tiek detalizēti skaidroti konkrēti temati, un tās paredzētas apmeklētāju grupām, kuras izprot ECB lomu un pienākumus.

Jūs varat izteikt interesi par konkrētu ECB darbības jomu (piemēram, monetāro politiku, banku uzraudzību, statistiku, tautsaimniecības attīstību) un mēs sagatavosim lekciju par jūsu izvēlēto tematu. Lekciju vadīs bankas speciālists un mēs mudinām jūs uzdot jautājumus un paust arī savu viedokli.

Vietu skaits specializētajās lekcijās ir ierobežots.

Informācija apmeklētājiem

Apmeklējuma laiki
Pirmdienās un piektdienās plkst. 10.30
Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 16.00 (pēc Viduseiropas laika)
Apmeklējuma ilgums
90 minūtes
Iepriekšēja reģistrācija
  • Jāreģistrējas vismaz četras nedēļas pirms apmeklējuma, sūtot pieprasījumu uz e-pastu: visitor.centre@ecb.europa.eu
  • Apmeklējumu var pieteikt līdz pat trim mēnešiem iepriekš
  • Apmeklējums parasti tiek nodrošināts rindas kārtībā – priekšroka tiek dota pretendentiem, kuri ECB vēl nav bijuši, pievēršot uzmanību līdzsvarotam tautību sadalījumam
  • Informāciju par jūsu personas datu apstrādi sk. mūsu  privātuma paziņojumā.
Ieeja
Bez maksas, nepieciešama derīga valsts personas apliecība vai pase
Apmeklētāju skaits grupā
Minimālais skaits –15 personas, maksimālais skaits – 90 personas
Minimālais vecums
Mūsu ieteiktais minimālais apmeklētāju vecums ir 18 gadu. Vidusskolu audzēkņiem iesakām izvēlēties ekskursiju pa mūsu apmeklētāju centru.

Vai jau iesniedzāt pieteikumu?

Piedāvājam dažus praktiskus padomus, kas palīdzēs sagatavoties apmeklējumam. Atgādinām, ka jāieplāno pietiekami daudz laika drošības pārbaudei.