Menu

Lekcijas klātienē un virtuālajā vidē

Specializētas lekcijasŠajās lekcijās tiek detalizēti skaidroti konkrēti temati, un tās paredzētas apmeklētājiem, kuriem jau ir izpratne par ECB lomu un pienākumiem.

Lai gan šobrīd ECB apmeklējumi atcelti koronavīrusa (Covid-19) dēļ, sākot ar 2021. gada janvāri var pieteikties lekcijām virtuālajā vidē. Šo lekciju ilgums līdzīgi kā klātienes lekcijām ir 60 minūtes un tajās aplūkoti ar ECB darbību saistītie jautājumi.  Ja vēlaties pieteikties kādai no lekcijām vai uzdot mums jautājumu, sazinieties ar mums pa e-pastu visitor.centre@ecb.europa.eu.