Menu
Najnovšie informácie nájdete na anglickej verzii tejto stránky.

Špecializované prezentácie

Špecializované prezentácieŠpecializované prezentácie sa podrobnejšie venujú konkrétnym témam a sú určené pre skupiny návštevníkov, ktorí už majú o úlohách ECB dostatočný prehľad.

Vyberte si konkrétnu oblasť pôsobenia ECB (napr. menová politika, bankový dohľad, štatistika, hospodársky vývoj atď.), a my vám na zvolenú tému pripravíme prezentáciu. Prezentácie vedú odborníci z ECB, s ktorými môžete diskutovať a klásť im svoje otázky.

Počet účastníkov špecializovaných prezentácií je obmedzený.

Informácie pre návštevníkov

Návštevné hodiny
pondelok a piatok o 10.30 h SEČ
utorok, streda a štvrtok o 16:00 h SEČ
Dĺžka prehliadky
90 minút
Predbežná rezervácia
  • Žiadosť o špecializovanú prezentáciu
  • Rezervácie špecializovaných prezentácií sú možné najskôr tri mesiace vopred a najneskôr štyri týždne pred želaným termínom návštevy.
  • Termíny sa návštevníkom zvyčajne prideľujú podľa poradia, v ktorom sa zaregistrovali, pričom prednosť majú tí, ktorí u nás ešte neboli. Zároveň sa snažíme zabezpečiť rovnovážne zastúpenie jednotlivých národností.
  • Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.
Vstupné
Bezplatne, vyžaduje sa platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.
Veľkosť skupiny
Minimálne 15, maximálne 90 účastníkov.
Minimálny vek
Odporúčaný minimálny vek je 18 rokov. Študentom stredných škôl namiesto špecializovaných prezentácií odporúčame naše návštevnícke centrum.

Rezerváciu už máte?

Prečítajte si niekoľko praktických informácií, ktoré vám pomôžu sa na návštevu pripraviť. Nezabudnite si vyhradiť dostatok času na bezpečnostnú kontrolu.