Menu

Špecializované prezentácie

Špecializované prezentácieŠpecializované prezentácie sa podrobnejšie venujú konkrétnym témam a sú určené pre skupiny návštevníkov, ktorí už majú o úlohách ECB dostatočný prehľad.

Návštevy v ECB vrátane špecializovaných prezentácií sú v súčasnosti vzhľadom na riziká spojené so šírením koronavírusu (COVID-19) pozastavené. Po opätovnom sprístupnení návštev budeme túto stránku aktualizovať. V prípade otázok nás kontaktujte na adrese visitor.centre@ecb.europa.eu.