Špecializované prezentácie

Špecializované prezentácieNaše špecializované prezentácie sa podrobnejšie venujú konkrétnym témam a sú určené pre skupiny návštevníkov, ktorí už majú o úlohe a záväzkoch ECB dostatočný prehľad. Sami si vyberte tému, ktorá sa týka nášho mandátu (napr. menová politika, bankový dohľad, štatistika, hospodársky vývoj atď.), a my vám pripravíme prezentáciu o tom, čo vás zaujíma.

Prezentácie prednášajú odborníci z ECB, ktorí sú pripravení poskytnúť hĺbkové analýzy a odborný náhľad na danú problematiku. Hlavnú tému prezentácie si síce dohodnete vopred, s našimi odborníkmi však môžete diskutovať a klásť im akékoľvek otázky, ktoré vám počas prezentácie napadnú.

Informácie pre návštevníkov

Návštevné hodiny:
pondelok a piatok o 10:30 h SEČ
utorok, streda a štvrtok o 16:00 h SEČ
Dĺžka návštevy:
90 minút
Registrácia:
  • Na návštevu je potrebné sa zaregistrovať aspoň štyri týždne vopred na e-mailovej adrese: visitor.centre@ecb.europa.eu
  • O termín návštevy je možné požiadať najviac tri mesiace vopred.
  • Termíny sa návštevníkom zvyčajne prideľujú podľa poradia, v ktorom sa zaregistrovali. Prednosť však majú tí, ktorí našu banku zatiaľ nenavštívili. Zároveň sa snažíme zabezpečiť spravodlivé zastúpenie jednotlivých národností.
Vstupné:
bezplatné, iba s platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom
Maximálna veľkosť skupiny:
minimálne 15, maximálne 90 účastníkov

Už ste sa zaregistrovali?

Prečítajte si praktické informácie, ktoré vám pomôžu sa na návštevu pripraviť. Nezabudnite si vyhradiť dosť času na bezpečnostnú prehliadku.