Špecializované prezentácie

Špecializované prezentácieŠpecializované prezentácie sa podrobnejšie venujú konkrétnym témam a sú určené pre skupiny návštevníkov, ktorí už majú o úlohách ECB dostatočný prehľad.

Vyberte si konkrétnu oblasť pôsobenia ECB (napr. menová politika, bankový dohľad, štatistika, hospodársky vývoj atď.), a my vám na zvolenú tému pripravíme prezentáciu. Prezentácie vedú odborníci z ECB, s ktorými môžete diskutovať a klásť im svoje otázky.

Počet účastníkov špecializovaných prezentácií je obmedzený.

Informácie pre návštevníkov

Návštevné hodiny
pondelok a piatok o 10.30 h SEČ
utorok, streda a štvrtok o 16.00 h SEČ
Dĺžka návštevy
90 minút
Registrácia
  • Na návštevu je potrebné sa zaregistrovať aspoň štyri týždne vopred na e-mailovej adrese: visitor.centre@ecb.europa.eu
  • O termín návštevy je možné požiadať najviac tri mesiace vopred.
  • Termíny sa návštevníkom zvyčajne prideľujú podľa poradia, v ktorom sa zaregistrovali. Prednosť však majú tí, ktorí našu banku zatiaľ nenavštívili. Zároveň sa snažíme zabezpečiť spravodlivé zastúpenie jednotlivých národností.
  • Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.
Vstupné
Bezplatné, iba s platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom
Veľkosť skupiny
Minimálne 15, maximálne 90 účastníkov
Minimálny vek
Odporúčame aspoň 18 rokov. Študentom stredných škôl namiesto špecializovaných prezentácií odporúčame naše návštevnícke centrum.

Už ste sa zaregistrovali?

Prečítajte si praktické informácie, ktoré vám pomôžu sa na návštevu pripraviť. Nezabudnite si vyhradiť dosť času na bezpečnostnú prehliadku.