Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Най-важното от нашето изявление за паричната политика – юли 2022 г.

Какво решихме?

Повишихме лихвените проценти с 0,5 процентни пункта

Това е нова стъпка в нормализирането на паричната ни политика. Ще последват нови повишения. Те ще зависят от преценката ни за развитието на икономиката и инфлацията. Увеличенията на лихвените проценти ще допринесат за връщане на инфлацията към целевото равнище от 2%.

Приехме нов инструмент, който да гарантира, че политиката ни се предава безпрепятствено навсякъде в еврозоната

Той ще бъде част от инструментариума ни и може да бъде активиран, за да противодейства на смущения на финансовия пазар, които биха могли сериозно да попречат на достигането на нашата парична политика до гражданите и фирмите във всички държави от еврозоната.

Какво се случва в икономиката?

Инфлацията ще остане висока в краткосрочен план

Главната причина за това все още са много високите енергийни цени. Но смущенията във веригите на доставка, голямото търсене и пониженият обменен курс на еврото също тласкат инфлацията нагоре. Цените растат в много части на икономиката.

Растежът на икономиката е забавен...

Това се дължи на високата инфлация, засилената несигурност и проблемите, които предприятията срещат при набавянето на материали. Тези фактори значително помрачават перспективата за икономиката през тази година и по-нататък.

... но ефектът е смекчен от това, че гражданите все още не са свили разходите си

Икономиката се отваря, хората отново пътуват. Рекорден брой имат работа и могат да използват натрупаните през пандемията спестявания. Помагат и държавните политики.

Заемането на средства става по-скъпо за фирмите и домакинствата.

Лихвените проценти по кредитите постепенно се увеличават, особено за домакинствата. Банките също подхождат по-предпазливо към отпускането на кредити, тъй като клиентите им са изправени пред по-големи рискове.

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте подробности

РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

Ето какво реши на последното си заседание Управителният съвет за лихвените проценти и инструментите на ЕЦБ.

Прессъобщение

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

Вижте обяснението за основанията за последните решения, свързани с паричната политика.

Изявление за паричната политика
ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ: ПРОЧЕТЕТЕ НАШАТА ОБЯСНИТЕЛНА СТАТИЯ
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Какво представлява паричната политика?