Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Vyhlásenie o menovej politike v skratke – júl 2022

Aké rozhodnutia sme prijali?

Zvýšili sme úrokové sadzby o 0,5 percentuálneho bodu.

Je to náš ďalší krok v rámci normalizácie menovej politiky. V zvyšovaní úrokových sadzieb budeme pokračovať. Naše ďalšie rozhodnutia v tomto smere budú závisieť od nášho hodnotenia vývoja hospodárstva a inflácie. Zvýšenie úrokových sadzieb pomôže vrátiť infláciu späť k nášmu cieľu na úrovni 2 %.

Rozhodli sme sa zaviesť nový nástroj na zabezpečenie plynulého prenosu našej menovej politiky do celej eurozóny.

Bude súčasťou nášho súboru nástrojov a je možné ho aktivovať v prípade narušeného fungovania finančných trhov, ktoré by mohlo vážne ohroziť spôsob, akým sa naša menová politika prenáša na obyvateľov a podniky v krajinách eurozóny.

Ako sa darí ekonomike?

Inflácia zostane v najbližšom období vysoká.

Hlavnou príčinou sú aj naďalej veľmi vysoké ceny energií. Na rast inflácie však pôsobia aj výpadky v dodávkach, vysoký dopyt a slabší výmenný kurz eura. Ceny rastú v mnohých sektoroch hospodárstva.

Hospodárstvo rastie pomalšie...

Príčinou je vysoká inflácia, väčšia neistota a problémy podnikov s dodávkami. Tieto faktory výrazne zatieňujú výhľad vývoja hospodárstva tento rok i v ďalšom období.

... účinky tohto vývoja však tlmí pokračujúca spotreba.

Prebieha znovuotváranie ekonomiky a ľudia znovu cestujú. Rekordný počet ľudí má prácu, pričom k spotrebe môžu prispieť úspory nahromadené počas pandémie. Pomáhajú aj vládne opatrenia.

Úvery sú pre podniky a domácnosti čoraz drahšie.

Sadzby bankových úverov sa postupne zvyšujú, predovšetkým v prípade úverov domácnostiam. Banky sú tiež pri poskytovaní úverov opatrnejšie, pretože ich klienti čelia väčším rizikám.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Hľadáte podrobnejšie informácie?

ROZHODNUTIA O MENOVEJ POLITIKE

Rozhodnutia o úrokových sadzbách a nástrojoch ECB prijaté na poslednom zasadaní Rady guvernérov.

Tlačová správa

VYHLÁSENIE O MENOVEJ POLITIKE

Prečítajte si odôvodnenie najnovších rozhodnutí o menovej politike.

Vyhlásenie o menovej politike
PRÍLIŠ ODBORNÁ TÉMA? ECB VYSVETĽUJE
VIAC INFORMÁCIÍ
Čo znamená menová politika?