Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet – juli 2022

Vad beslutade vi?

Vi höjder styrräntorna med 0,5 räntepunkter

Detta är ännu ett steg i normaliseringen av vår penningpolitik. Fler räntehöjningar kommer. De avgörs av hur vi ser ekonomin och inflationen utvecklas. Räntehöjningarna kommer att bidra till att få inflationen tillbaka till vårt mål på 2 procent.

Vi enades om ett nytt instrument för att säkerställa att vår penningpolitik på ett smidigt sätt når hela euroområdet

Det kommer att vara del av vår verktygslåda och kan aktiveras för störningar på finansmarknaderna som allvarligt kan störa hur penningpolitiken når ut till människor och företag inom euroområdet.

Vad händer i ekonomin?

Fortsatt hög inflation under den närmaste tiden

Mycket höga energipriser är fortsatt det främsta skälet. Men flaskhalsar på utbudssidan, hög efterfrågan och lägre växelkurs driver också upp inflationen. Priserna stiger i många delar av ekonomin.

Ekonomin växer saktare ...

Detta beror på hög inflation, större osäkerhet och företagens problem att få leveranser. Dessa faktorer grumlar avsevärt utsikterna för ekonomin både i år och därefter.

... effekterna dämpas dock av fortsatt konsumtion

Ekonomin öppnar upp igen och resandet har åter kommit igång. Sysselsättningen ligger på rekordnivåer och människor kan använda sparande uppbyggt under pandemin. Statliga åtgärder bidrar också.

Dyrare för företag och hushåll att låna pengar

Låneräntorna stiger gradvis, framför allt för hushåll. Bankerna är även mer försiktiga att ge lån eftersom riskerna för deras kunder är högre.

SE ÄVEN

För mer ingående info

PENNINGPOLITISKA BESLUT

Här hittar du ECB-rådets senaste beslut om räntor och instrument.

Pressmeddelande

PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

Läs mer om skälen bakom besluten.

Penningpolitiskt utlåtande
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
LÄS MER
Vad är penningpolitik?