Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skrót oświadczenia o polityce pieniężnej – lipiec 2022

Nasze decyzje

Podnieśliśmy stopy procentowe o 0,5 pkt proc.

To następny krok w procesie normalizacji naszej polityki pieniężnej. Przewidujemy kolejne podwyżki stóp. Będą one zależeć od naszej oceny rozwoju sytuacji gospodarczej i inflacji. Podwyżki stóp pomogą sprowadzić inflację do docelowego poziomu 2%.

Przyjęliśmy nowy instrument, żeby zapewnić płynną transmisję polityki pieniężnej w całej strefie euro

Stanie się on częścią naszego zestawu narzędzi i może zostać aktywowany, by przeciwdziałać zakłóceniom na rynku finansowym mogącym poważnie zaburzyć sposób, w jaki polityka pieniężna dociera do konsumentów i firm w strefie euro.

Sytuacja gospodarcza

Inflacja w najbliższym okresie pozostanie wysoka

Główną przyczyną nadal są bardzo wysokie ceny energii. Jednak do wzrostu inflacji przyczyniają się także zatory podażowe, wysoki popyt i słabszy kurs walutowy. Ceny idą w górę w wielu sektorach gospodarki.

Tempo wzrostu gospodarczego jest niższe…

Wynika to z wysokiej inflacji, większej niepewności i trudności w pozyskiwaniu zasobów przez firmy. Te czynniki wywierają znaczny niekorzystny wpływ na perspektywy gospodarcze na ten rok i późniejszy okres.

…ale skutki są łagodniejsze, ponieważ konsumenci nadal wydają pieniądze

Gospodarka ponownie się otwiera i ludzie znów podróżują. Liczba zatrudnionych jest rekordowo wysoka i obywatele mogą korzystać z oszczędności zgromadzonych w czasie pandemii. Pomocne są także strategie rządowe.

Firmy i gospodarstwa domowe muszą więcej płacić za pożyczenie pieniędzy

Stopniowo rośnie oprocentowanie kredytów, zwłaszcza dla gospodarstw domowych. Ponadto banki są bardziej ostrożne przy udzielaniu kredytów, ponieważ ich klienci są narażeni na większe ryzyka.

POLECAMY TAKŻE

Szczegółowe informacje

DECYZJE W SPRAWIE POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Zobacz, co Rada Prezesów zdecydowała w sprawie stóp procentowych i innych instrumentów EBC na swoim ostatnim posiedzeniu.

Komunikat prasowy

OŚWIADCZENIE O POLITYCE PIENIĘŻNEJ

Poznaj uzasadnienie aktualnych decyzji w sprawie polityki pieniężnej.

Oświadczenie o polityce pieniężnej
NIE JESTEŚ EKSPERTEM? PRZYDA SIĘ OBJAŚNIACZ!
OBJAŚNIAMY:
Na czym polega polityka pieniężna?