Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ обявява промени в оперативната рамка за провеждане на паричната политика

13 март 2024 г.

  • ЕЦБ завърши прегледа, започнат през декември 2022 г.
  • Рамката показва как Управителният съвет ще насочва краткосрочните лихвени проценти на паричния пазар към съответствие с решенията по паричната политика, докато протича нормализиране на баланса на Евросистемата

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение за промени в оперативната рамка за провеждане на паричната политика, за да осигури нейната по-нататъшна целесъобразност в процеса на нормализиране на баланса на Евросистемата.

През декември 2022 г. Управителният съвет обяви преглед на оперативната рамка за насочване на краткосрочните лихвени проценти в еврозоната. Днешните решения определят основните принципи и параметри за провеждането на паричната политика и осигуряването на ликвидност от централната банка, тъй като свръхликвидността в банковата система постепенно намалява, макар че ще остане значителна през следващите години.

„Имам удоволствието да съобщя, че Управителният съвет одобри тези промени в оперативната рамка, в които намират отражение значителните промени във финансовата система и паричната политика през последните години“, заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард. „Рамката ще гарантира, че занапред, с нормализирането на баланса, политиката ни ще се прилага ефективно, солидно, гъвкаво и ефикасно.“

За повече информация вижте изявлението на Управителния съвет.

Медиите могат да се обръщат за информация към Лена-Софи Демут, тел.: +49 162 2952316.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите