Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB tillkännager förändringar i det operativa styrsystemet för genomförandet av penningpolitiken

13 mars 2024

  • ECB har slutfört den översyn som inleddes i december 2022
  • I styrsystemet beskrivs hur ECB-rådet kommer att styra de korta penningmarknadsräntorna så att de går i linje med ECB-rådets penningpolitiska beslut när Eurosystemets balansräkning normaliseras

ECB-rådet beslöt i dag att ändra det operativa styrsystemet för genomförandet av penningpolitiken för att säkerställa att det förblir ändamålsenligt när Eurosystemets balansräkning normaliseras.

I december 2022 tillkännagav ECB-rådet att man skulle se över det operativa styrsystemet för de korta räntorna i euroområdet. Genom dagens beslut fastställs principer och nyckelparametrar för hur penningpolitiken ska genomföras och centralbankslikviditet tillhandahållas när överskottslikviditet i banksystemet gradvis minskar även om överskottslikviditeten kommer att förbli väsentlig de närmaste åren.

”Jag kan i dag meddela att ECB-rådet har godkänt dessa ändringar av sitt operativa styrsystem, där hänsyn har tagits till de senaste årens väsentliga förändringar i det finansiella systemet och penningpolitiken” säger ordförande Christine Lagarde. ”Styrsystemet säkerställer att genomförandet av vår penningpolitik förblir genomslagskraftigt, robust, flexibelt och effektivt framöver när vår balansräkning normaliseras.”

Se ECB-rådets uttalande för mer information.

Frågor från media kan riktas till Lena-Sophie Demuth, tfn: +49 162 2952316.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media