Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB oznámila zmeny operačného rámca implementácie menovej politiky

13. marca 2024

  • ECB ukončila revíziu, ktorá sa začala v decembri 2022.
  • Rámec určuje, ako bude Rada guvernérov riadiť krátkodobé miery peňažného trhu v súlade so svojimi menovopolitickými rozhodnutiami popri normalizácii súvahy Eurosystému.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes rozhodla o zmenách operačného rámca implementácie menovej politiky s cieľom zachovať jeho primeranosť popri normalizácii súvahy Eurosystému.

Revíziu operačného rámca riadenia krátkodobých úrokových mier v eurozóne Rada guvernérov oznámila v decembri 2022. Dnešné rozhodnutia stanovujú hlavné zásady a parametre implementácie menovej politiky a poskytovania likvidity centrálnej banky v období, keď nadbytočná likvidita v bankovom systéme, hoci v nadchádzajúcich rokoch naďalej výrazná, postupne klesá.

„S potešením oznamujem, že Rada guvernérov schválila tieto zmeny operačného rámca vzhľadom na významné zmeny vo finančnom systéme a menovej politike v posledných rokoch,“ uviedla prezidentka Christine Lagardová. „Rámec zabezpečí, že implementácia našej menovej politiky bude v budúcnosti popri normalizácii našej súvahy i naďalej účinná, odolná, flexibilná a efektívna.“

Podrobnejšie informácie sú vo vyhlásení Rady guvernérov.

Kontaktná osoba pre médiá: Lena-Sophie Demuth, tel.: +49 162 2952316.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá