European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕДИННАТА ЗОНА ЗА ПЛАЩАНИЯ В ЕВРО (SEPA) ОТБЕЛЯЗВА ВАЖНА СТЪПКА В ПЛАЩАНИЯТА НА ДРЕБНО

1 август 2014 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 10 ч централноевропейско време в петък, 1 август 2014 г.
  • Всеки месец през SEPA минават над 2 милиарда кредитни преводи и директни дебити.
  • Завършен е един от най-мащабните проекти за финансова интеграция в света.
  • Потребителите и предприятията могат да използват само една банкова сметка за всички свои кредитни преводи и директни дебити в евро в Европа.
  • Предприятията могат да навлизат в нови пазари без допълнителни разходи по плащанията.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) отбелязва важна стъпка в интеграцията на плащанията на дребно в Европа. След 15 години труд Единната зона за плащания в евро (SEPA) е въведена успешно за кредитните преводи и директните дебити в еврозоната. Занапред над 2 милиарда плащания всеки месец ще се извършват в цялата еврозона в нови стандартизирани формати.

SEPA открива нови възможности за потребителите и предприятията в Европа.

  • Тя позволява потребителите да използват само една банкова сметка в евро за всички свои кредитни преводи и директни дебити, независимо къде в Европа се намират получателите или предприятията. Тя засилва защитата на потребителите при директните дебити, като въвежда нови правила за улесняване на възстановяването на средства.
  • Тя позволява на предприятията да отбелязват растеж и да разширяват обхвата си в Европа; освен това намалява разходите им, осигурявайки стандартизирана рамка за всички техни плащания. Предприятията вече могат да използват единна система и набор от сметки за цялата си търговска дейност в евро в Европа.

„Успешното завършване на SEPA ускорява още повече финансовата интеграция в Европа“, заяви Ив Мерш, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ. „Тя премахва бариерите пред кредитните преводи и директните дебити и те повече няма да възпрепятстват предприятията и потребителите.“

Евросистемата, която се състои от ЕЦБ и националните централни банки на държавите от еврозоната, наблюдава от самото начало миграцията към SEPA и нейното прилагане, като способства за открит диалог между всички заинтересовани страни – банки, предприятия, потребители, държавни органи, правителства и МСП. Този подход допринесе за успешното завършване на SEPA за кредитни преводи и директни дебити в еврозоната – един от най-мащабните проекти за финансова интеграция в света.

Медиите могат да се обръщат с въпроси към Естер Милтени-Торстенсон на телефон +49 69 1344 8034.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите