Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) har nått en viktig milstolpe för massbetalningar

1 augusti 2014

EMBARGO

Får ej publiceras före 10.00 centraleuropeisk tid fredagen den 1 augusti 2014
  • Mer än 2 miljarder gireringar och direktdebiteringar kommer att förmedlas inom SEPA varje månad
  • Ett av världens största projekt inom finansiell integration fullbordas
  • Konsumenter och företag kan använda ett enda bankkonto för alla sina gireringar och direktdebiteringar i euro inom Europa
  • Företag kan expandera till nya marknader utan att ådra sig extra betalningskostnader

I dag uppmärksammar Europeiska centralbanken (ECB) en viktig milstolpe i integreringen av massbetalningar i Europa. Efter 15 år har det gemensamma området för betalningar i euro (SEPA) blivit verklighet för gireringar och direktdebiteringar inom euroområdet. Mer än 2 miljarder betalningar kommer nu varje månad att förmedlas inom euroområdet i ett nytt, standardiserat format.

SEPA öppnar upp nya möjligheter för Europas konsumenter och företag.

  • För konsumenterna innebär det att de bara behöver ett bankkonto för alla sina gireringar och direktdebiteringar, oavsett var i Europa mottagaren eller företaget befinner sig. SEPA stärker konsumentskyddet för direktdebiteringar genom att införa nya regler som underlättar återbetalning.
  • SEPA gör det möjligt för företag att växa och utvidga sin verksamhetssfär inom Europa. Att alla deras betalningar görs enligt ett standardiserat regelverk leder dessutom till lägre kostnader. Företag behöver nu bara ett system och en uppsättning konton för all sin handel i euro inom Europa.

”Det lyckade genomförandet av SEPA driver på den finansiella integrationen i Europa”, säger Yves Mersch, ledamot i ECB:s direktion. ”SEPA undanröjer de hinder för gireringar och direktdebiteringar som tidigare har varit ett problem för företag och konsumenter”.

Eurosystemet, som består av ECB och de nationella centralbankerna i euroområdets medlemsstater, har ända från början övervakat migreringen till och genomförandet av SEPA. Man har verkat för en öppen dialog mellan alla parter (banker, bolag, konsumenter, myndigheter, regeringar och små och medelstora företag). Detta har bidragit till det lyckade genomförandet av SEPA för gireringar och direktdebiteringar inom euroområdet i vad som är ett av världens största projekt för finansiell integration.

Frågor från media kan riktas till Eszter Miltényi-Torstensson, tfn. +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media