Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ändring av fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital - utvidgning av Eurosystemet


1 juli 2013

Europeiska centralbanken meddelar idag ändringar av fördelningsnyckeln och de bidrag som EU:s nationella centralbanker betalar in.

I linje med artikel 29 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken viktas de nationella centralbankernas andelar i ECB:s fördelningsnyckel enligt de respektive medlemsstaternas andel av Europeiska Unionens totala befolkning och bruttonationalprodukt, med lika vikt, i enlighet med vad Europeiska kommissionen meddelat ECB. Vikterna justeras vart femte år eller när en ny stat blir medlem i Euroepeiska unionen Därför har ECB:s kapitalnyckel ändrats idag p.g.a. att Kroatien blir medlem i Europeiska unionen och dess nationella centralbank, Hrvatska narodna banka, blir medlem av Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

I enlighet med artikel 48.3 i stadgan ökar ECB:s tecknade kapital automatiskt när ett land går med i Europeiska unionen och dess nationella centralbank blir medlem av ECBS. Ökningen bestäms genom att multiplicera den aktuella summan av tecknat kapital (dvs. 10 760 652 402,58 EUR) med kvoten, inom den utvidgade fördelningsnyckeln, mellan viktningen för den nationella centralbank som går med och för de nationella centralbanker som redan är medlemmar i ECBS. Därför har således ECB:s tecknade kapital idag ökat till 10 825 007 069,61 euro.

Eurosystemets nationella centralbanker ska betala sitt tecknade kapital till fullo. De 11 nationella centralbanker (nu inklusive Hrvatska narodna banka) som inte ingår i euroområdet ska betala in en liten del av sin andel av ECB:s tecknade kapital (3,75 procent per den 29 december 2010) som bidrag till ECB:s driftkostnader. De nationella centralbankernas nya andelar av ECB:s fördelningsnyckel anges nedan.

De aktuella ECB-besluten finns på ECB:s webbplats och kommer senare att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital (%) fr.o.m 1 januari 2009 Fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital (%) fr.o.m. 1 juli 2013 Tecknad andel av kapital (EUR) fr.o.m. 1 juli 2013 Inbetalt kapital (EUR) fr.o.m. 1 juli 2013
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 2,4256 2,4176 261 705 370,91 261 705 370,91
Deutsche Bundesbank 18,9373 18,7603 2 030 803 801,28 2 030 803 801,28
Eesti Pank 0,1790 0,1780 19 268 512,58 19 268 512,58
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irland) 1,1107 1,1111 120 276 653,55 120 276 653,55
Bank of Greece 1,9649 1,9483 210 903 612,74 210 903 612,74
Banco de España 8,3040 8,2533 893 420 308,48 893 420 308,48
Banque de France 14,2212 14,1342 1 530 028 149,23 1 530 028 149,23
Banca d’Italia 12,4966 12,4570 1 348 471 130,66 1 348 471 130,66
Central Bank of Cyprus 0,1369 0,1333 14 429 734,42 14 429 734,42
Banque centrale du Luxembourg 0,1747 0,1739 18 824 687,29 18 824 687,29
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 0,0632 0,0635 6 873 879,49 6 873 879,49
De Nederlandsche Bank 3,9882 3,9663 429 352 255,40 429 352 255,40
Oesterreichische Nationalbank 1,9417 1,9370 209 680 386,94 209 680 386,94
Banco de Portugal 1,7504 1,7636 190 909 824,68 190 909 824,68
Banka Slovenije 0,3288 0,3270 35 397 773,12 35 397 773,12
Národná banka Slovenska 0,6934 0,6881 74 486 873,65 74 486 873,65
Finlands Bank 1,2539 1,2456 134 836 288,06 134 836 288,06
Delsumma för gruppen av nationella centralbanker inom euroområdet 69,9705 69,5581 7 529 669 242,49 7 529 669 242,49
Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) 0,8686 0,8644 93 571 361,11 3 508 926,04
Česká národní banka 1,4472 1,4539 157 384 777,79 5 901 929,17
Danmarks Nationalbank 1,4835 1,4754 159 712 154,31 5 989 205,79
Latvijas Banka 0,2837 0,2742 29 682 169,38 1 113 081,35
Lietuvos bankas 0,4256 0,4093 44 306 753,94 1 661 503,27
Magyar Nemzeti Bank 1,3856 1,3740 148 735 597,14 5 577 584,89
Narodowy Bank Polski 4,8954 4,8581 525 889 668,45 19 720 862,57
Banca Naţională a României 2,4645 2,4449 264 660 597,84 9 924 772,42
Sveriges riksbank 2,2582 2,2612 244 775 059,86 9 179 064,74
Bank of England 14,5172 14,4320 1 562 265 020,29 58 584 938,26
Delsumma för den tidigare gruppen av nationella centralbanker utanför euroområdet 30,0295 29,8474 3 230 983 160,09 121 161 868,50
Hrvatska narodna banka - 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Delsumma för den nya nationella centralbanken utanför euroområdet 0 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Totalt[1] 100,0000 100,0000 10 825 007 069,61 7 653 244 410,99
  1. [1]På grund av avrundning kan summan av delsiffrorna avvika från totalsumman.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media