Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP kapitali märkimise aluse kohandamine seoses Euroopa Liidu laienemisega

1. juuli 2013

Euroopa Keskpank (EKP) teatab täna kapitali märkimise aluse ja ELi liikmesriikide keskpankade sissemaksete kohandamisest.

Kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja käsitleva protokolli artikliga 29 kaalutakse liikmesriikide keskpankade osa EKP kapitali märkimisel, arvestades võrdselt vastavate liikmesriikide osa Euroopa Liidu elanikkonnas ja sisemajanduse koguproduktis, mille teatab EKP-le Euroopa Komisjon. Osakaalusid kohandatakse iga viie aasta järel ja iga kord, kui Euroopa Liiduga ühineb uus riik. Täna muudeti EKP kapitali märkimise alust, sest Horvaatiast sai Euroopa Liidu liikmesriik ja tema keskpangast Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liige.

Kooskõlas põhikirja artikliga 48.3 suurendatakse EKP märgitud kapitali automaatselt, kui Euroopa Liiduga ühineb uus riik ja tema keskpangast saab EKPSi liige. Kapitali suurendatakse summa võrra, mille määramiseks korrutatakse märgitud kapitali summa (s.o 10 760 652 402,58 eurot) arvuga, mis väljendab liikmeks astuva keskpanga osakaalu ja juba EKPSi liikmeks olevate keskpankade osakaalu suhet suurenenud kapitalis. Seepärast suurendati täna EKP märgitud kapitali summat 10 825 007 069,61 euroni.

Eurosüsteemi keskpangad peavad oma märgitud kapitali täies ulatuses sisse maksma. Üksteist euroalaväliste liikmesriikide keskpanka (nende seas ka Horvaatia keskpank) peavad maksma väikese protsendi oma osast EKP märgitud kapitalis (2010. aasta 29. detsembri seisuga 3,75%) EKP tegevuskulude katteks. Liikmesriikide keskpankade uued osad EKP kapitalis on esitatud alltoodud tabelis.

EKP asjakohased otsused on kättesaadavad EKP veebisaidil ja avaldatakse edaspidi Euroopa Liidu Teatajas.

EKP kapitali märkimise alus (%) alates 1. jaanuarist 2009 EKP kapitali märkimise alus (%) alates 1. juulist 2013 Märgitud osa kapitalist (EUR) alates 1. juulist 2013 Sissemakstud kapital (EUR) alates 1. juulist 2013
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,4256 2,4176 261 705 370,91 261 705 370,91
Deutsche Bundesbank 18,9373 18,7603 2 030 803 801,28 2 030 803 801,28
Eesti Pank 0,1790 0,1780 19 268 512,58 19 268 512,58
Banc Ceannais na hÉireann/ Central Bank of Ireland 1,1107 1,1111 120 276 653,55 120 276 653,55
Bank of Greece 1,9649 1,9483 210 903 612,74 210 903 612,74
Banco de España 8,3040 8,2533 893 420 308,48 893 420 308,48
Banque de France 14,2212 14,1342 1 530 028 149,23 1 530 028 149,23
Banca d’Italia 12,4966 12,4570 1 348 471 130,66 1 348 471 130,66
Central Bank of Cyprus 0,1369 0,1333 14 429 734,42 14 429 734,42
Banque centrale du Luxembourg 0,1747 0,1739 18 824 687,29 18 824 687,29
Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta 0,0632 0,0635 6 873 879,49 6 873 879,49
De Nederlandsche Bank 3,9882 3,9663 429 352 255,40 429 352 255,40
Oesterreichische Nationalbank 1,9417 1,9370 209 680 386,94 209 680 386,94
Banco de Portugal 1,7504 1,7636 190 909 824,68 190 909 824,68
Banka Slovenije 0,3288 0,3270 35 397 773,12 35 397 773,12
Národná banka Slovenska 0,6934 0,6881 74 486 873,65 74 486 873,65
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2539 1,2456 134 836 288,06 134 836 288,06
Vahesumma – euroala liikmesriikide keskpangad 69,9705 69,5581 7 529 669 242,49 7 529 669 242,49
Българска народна банка (Bulgaaria keskpank) 0,8686 0,8644 93 571 361,11 3 508 926,04
Česká národní banka 1,4472 1,4539 157 384 777,79 5 901 929,17
Danmarks Nationalbank 1,4835 1,4754 159 712 154,31 5 989 205,79
Latvijas Banka 0,2837 0,2742 29 682 169,38 1 113 081,35
Lietuvos bankas 0,4256 0,4093 44 306 753,94 1 661 503,27
Magyar Nemzeti Bank 1,3856 1,3740 148 735 597,14 5 577 584,89
Narodowy Bank Polski 4,8954 4,8581 525 889 668,45 19 720 862,57
Banca Naţională a României 2,4645 2,4449 264 660 597,84 9 924 772,42
Sveriges riksbank 2,2582 2,2612 244 775 059,86 9 179 064,74
Bank of England 14,5172 14,4320 1 562 265 020,29 58 584 938,26
Vahesumma – endiste euroalaväliste liikmesriikide keskpangad 30,0295 29,8474 3 230 983 160,09 121 161 868,50
Hrvatska narodna banka 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Vahesumma – uue euroalavälise liikmesriigi keskpank 0 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Kokku [1] 100,0000 100,0000 10 825 007 069,61 7 653 244 410,99
  1. [1]Ümardamise tõttu ei pruugi arvud täielikult ühtida.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid