Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB kapitalo pasirašymo rakto koregavimai dėl ES plėtros

2013 m. liepos 1 d.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien skelbia savo kapitalo rakto koregavimus ir ES valstybių narių nacionalinių centrinių bankų (NCB) sumokėtas įmokas.

Pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 29 straipsnį, NCB dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte svoris nustatomas pagal atitinkamų valstybių narių bendro gyventojų skaičiaus ir bendrojo vidaus produkto dalį, imant po lygiai, visoje Europos Sąjungoje, remiantis Europos Komisijos informacija, pateikta ECB. Šie svoriai koreguojami kas penkerius metus arba kai į ES įstoja nauja valstybė narė. Todėl ECB kapitalo raktas pakeistas šiandien į ES įstojus Kroatijai, o jos nacionaliniam centriniam bankui, Hrvatska narodna banka, prisijungus prie Europos centrinių bankų sistemos (ECBS).

Remiantis ECBS statuto 48 straipsnio 3 dalimi, pasirašytas ECB kapitalas yra automatiškai padidinamas į ES įstojus naujai valstybei ir jos NCB tapus ECBS dalimi. Šis padidėjimas nustatomas padauginus tuo metu esamą pasirašytą kapitalo sumą (10 760 652 402,58 euro) iš prisijungiančių NCB ir NCB, kurie jau yra ECBS nariai, indeksų santykio, apskaičiuoto pagal išplėstą kapitalo raktą. Taigi šiandien pasirašytas ECB kapitalas buvo padidintas iki 10 825 007 069,61 euro.

Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai privalo apmokėti visą savo pasirašytą kapitalo dalį. Vienuolika ne euro zonos nacionalinių centrinių bankų (tarp jų dabar ir Hrvatska narodna banka) turi apmokėti nedidelį savo dalies ECB pasirašytame kapitale procentą (nuo 2010 m. gruodžio 29 d. – 3,75 %) kaip įnašą, skirtą prisidėti prie ECB veiklos išlaidų. Naujosios NCB dalys ECB kapitalo rakte nurodytos toliau.

Atitinkami ECB sprendimai paskelbti ECB interneto svetainėje, o atėjus laikui bus paskelbti ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ECB kapitalo pasirašymo raktas (%) (nuo 2009 m. sausio 1 d.) ECB kapitalo pasirašymo raktas (%) (nuo 2013 m. liepos 1 d.) Pasirašyta kapitalo dalis (EUR) (nuo 2013 m. liepos 1 d.) Apmokėtas kapitalas (EUR) (nuo 2013 m. liepos 1 d.)
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 2,4256 2,4176 261 705 370,91 261 705 370,91
Deutsche Bundesbank 18,9373 18,7603 2 030 803 801,28 2 030 803 801,28
Eesti Pank 0,1790 0,1780 19 268 512,58 19 268 512,58
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland 1,1107 1,1111 120 276 653,55 120 276 653,55
Bank of Greece 1,9649 1,9483 210 903 612,74 210 903 612,74
Banco de España 8,3040 8,2533 893 420 308,48 893 420 308,48
Banque de France 14,2212 14,1342 1 530 028 149,23 1 530 028 149,23
Banca d’Italia 12,4966 12,4570 1 348 471 130,66 1 348 471 130,66
Central Bank of Cyprus 0,1369 0,1333 14 429 734,42 14 429 734,42
Banque centrale du Luxembourg 0,1747 0,1739 18 824 687,29 18 824 687,29
Bank Ċentrali ta’Malta / Central Bank of Malta 0,0632 0,0635 6 873 879,49 6 873 879,49
De Nederlandsche Bank 3,9882 3,9663 429 352 255,40 429 352 255,40
Oesterreichische Nationalbank 1,9417 1,9370 209 680 386,94 209 680 386,94
Banco de Portugal 1,7504 1,7636 190 909 824,68 190 909 824,68
Banka Slovenije 0,3288 0,3270 35 397 773,12 35 397 773,12
Národná banka Slovenska 0,6934 0,6881 74 486 873,65 74 486 873,65
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2539 1,2456 134 836 288,06 134 836 288,06
Tarpinė euro zonos NCB grupės suma 69,9705 69,5581 7 529 669 242,49 7 529 669 242,49
Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas) 0,8686 0,8644 93 571 361,11 3 508 926,04
Česká národní banka 1,4472 1,4539 157 384 777,79 5 901 929,17
Danmarks Nationalbank 1,4835 1,4754 159 712 154,31 5 989 205,79
Latvijas Banka 0,2837 0,2742 29 682 169,38 1 113 081,35
Lietuvos bankas 0,4256 0,4093 44 306 753,94 1 661 503,27
Magyar Nemzeti Bank 1,3856 1,3740 148 735 597,14 5 577 584,89
Narodowy Bank Polski 4,8954 4,8581 525 889 668,45 19 720 862,57
Banca Naţională a României 2,4645 2,4449 264 660 597,84 9 924 772,42
Sveriges riksbank 2,2582 2,2612 244 775 059,86 9 179 064,74
Bank of England 14,5172 14,4320 1 562 265 020,29 58 584 938,26
Tarpinė ankstesnės ne euro zonos NCB grupės suma 30,0295 29,8474 3 230 983 160,09 121 161 868,50
Hrvatska narodna banka 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Tarpinė naujojo ne euro zonos NCB suma 0 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Iš viso[1] 100,0000 100,0000 10 825 007 069,61 7 653 244 410,99
  1. [1]Skaičiai gali nesutapti dėl apvalinimo.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai