Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Ajustări ale grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE datorate extinderii UE

1 iulie 2013

Banca Centrală Europeană anunţă astăzi ajustări ale grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul său, precum şi ale contribuţiilor plătite de băncile centrale naţionale (BCN) din statele membre ale UE.

Conform articolului 29 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, cotele BCN în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE reflectă ponderile statelor membre respective în totalul populaţiei şi în produsul intern brut al Uniunii Europene, în proporţii egale, comunicate BCE de Comisia Europeană. Aceste ponderi fac obiectul unei ajustări o dată la cinci ani sau ori de câte ori un nou stat membru aderă la Uniunea Europeană. Astfel, grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE a fost modificată astăzi, odată cu aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană şi a băncii centrale naţionale a acesteia, Hrvatska narodna banka, la Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC).

În conformitate cu articolul 49.3 din Statut, capitalul subscris al BCE se majorează automat atunci când o ţară aderă la Uniunea Europeană, iar BCN a acesteia devine membru al SEBC. Majorarea se calculează prin înmulţirea valorii curente a capitalului subscris (10 760 652 402,58 EUR) cu raportul, în cadrul grilei extinse de repartiţie pentru subscrierea la capital, între ponderea BCN care aderă şi ponderile BCN care sunt deja membre. În consecinţă, astăzi capitalul subscris al BCE a ajuns la 10 825 007 069,61 EUR.

BCN din Eurosistem trebuie să verse integral capitalul subscris. Cele 11 BCN ale statelor neparticipante la zona euro (care includ, în prezent, şi Hrvatska narodna banka) trebuie să verse un procent minim din cota pe care o deţin în capitalul subscris al BCE (3,75% la 29 decembrie 2010), ca o contribuţie la costurile de funcţionare ale BCE. Noile cote ale BCN în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE sunt prezentate în cele ce urmează.

Deciziile adoptate în acest sens de BCE sunt disponibile pe website-ul BCE şi vor fi publicate în timp util în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (%) de la 1 ianuarie 2009 Grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (%) de la 1 iulie 2013 Cota de capital subscrisă (EUR) de la 1 iulie 2013 Capitalul vărsat (EUR) de la 1 iulie 2013
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,4256 2,4176 261 705 370,91 261 705 370,91
Deutsche Bundesbank 18,9373 18,7603 2 030 803 801,28 2 030 803 801,28
Eesti Pank 0,1790 0,1780 19 268 512,58 19 268 512,58
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 1,1107 1,1111 120 276 653,55 120 276 653,55
Bank of Greece 1,9649 1,9483 210 903 612,74 210 903 612,74
Banco de España 8,3040 8,2533 893 420 308,48 893 420 308,48
Banque de France 14,2212 14,1342 1 530 028 149,23 1 530 028 149,23
Banca d’Italia 12,4966 12,4570 1 348 471 130,66 1 348 471 130,66
Central Bank of Cyprus 0,1369 0,1333 14 429 734,42 14 429 734,42
Banque centrale du Luxembourg 0,1747 0,1739 18 824 687,29 18 824 687,29
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 0,0632 0,0635 6 873 879,49 6 873 879,49
De Nederlandsche Bank 3,9882 3,9663 429 352 255,40 429 352 255,40
Oesterreichische Nationalbank 1,9417 1,9370 209 680 386,94 209 680 386,94
Banco de Portugal 1,7504 1,7636 190 909 824,68 190 909 824,68
Banka Slovenije 0,3288 0,3270 35 397 773,12 35 397 773,12
Národná banka Slovenska 0,6934 0,6881 74 486 873,65 74 486 873,65
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2539 1,2456 134 836 288,06 134 836 288,06
Subtotal pentru grupul de BCN participante la zona euro 69,9705 69,5581 7 529 669 242,49 7 529 669 242,49
Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) 0,8686 0,8644 93 571 361,11 3 508 926,04
Česká národní banka 1,4472 1,4539 157 384 777,79 5 901 929,17
Danmarks Nationalbank 1,4835 1,4754 159 712 154,31 5 989 205,79
Latvijas Banka 0,2837 0,2742 29 682 169,38 1 113 081,35
Lietuvos bankas 0,4256 0,4093 44 306 753,94 1 661 503,27
Magyar Nemzeti Bank 1,3856 1,3740 148 735 597,14 5 577 584,89
Narodowy Bank Polski 4,8954 4,8581 525 889 668,45 19 720 862,57
Banca Naţională a României 2,4645 2,4449 264 660 597,84 9 924 772,42
Sveriges riksbank 2,2582 2,2612 244 775 059,86 9 179 064,74
Bank of England 14,5172 14,4320 1 562 265 020,29 58 584 938,26
Subtotal pentru grupul precedent de BCN neparticipante la zona euro 30,0295 29,8474 3 230 983 160,09 121 161 868,50
Hrvatska narodna banka - 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Subtotal pentru noile BCN neparticipante la zona euro 0 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Total [1] 100,0000 100,0000 10 825 007 069,61 7 653 244 410,99
  1. [1]Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei componentelor.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media