Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Usklađenja kapitalnoga ključa ESB-a zbog proširenja Europske Unije

1 srpanj 2013

Europska središnja banka danas je objavila usklađenja svojega kapitalnoga ključa i udjela nacionalnih središnjih banaka (NSB) država članica EU-a.

U skladu s Člankom 29. Protokola o Statutu Europskoga sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, udjeli NSB-a u kapitalnomu ključu ESB-a ponderiraju se prema udjelu svake države članice u ukupnomu stanovništvu i u bruto domaćemu proizvodu Europske Unije, i to u jednakoj mjeri, prema podacima koje Europska komisija dostavi ESB-u. Ponderi se usklađuju svakih pet godina ili kad god se nova država članica pridruži Europskoj Uniji. Tako se kapitalni ključ ESB-a danas promijenio zbog ulaska Hrvatske u Europsku Uniju i stupanja njezine nacionalne središnje banke, Hrvatske narodne banke, u članstvo Europskoga sustava središnjih banaka (ESSB).

U skladu s Člankom 48.3 Statuta, upisani kapital ESB-a automatski se povećava kada se neka zemlja pridruži Europskoj Uniji, a njezina NSB postane članicom ESSB-a. Povećanje se utvrđuje množenjem postojećeg iznosa upisanoga kapitala (tj. 10.760.652.402,58 EUR) omjerom, u okviru proširenoga kapitalnog ključa, pondera NSB koja se pridružila i pondera onih NSB-a koje su već članice. Stoga se danas upisani kapital ESB-a povećao na 10.825.007.069,61 EUR.

Nacionalne središnje banke Eurosustava svoj upisani kapital moraju uplatiti u cijelosti. Jedanaest NSB-a izvan europodručja (u koje se sada ubraja i Hrvatska narodna banka) moraju uplatiti manji postotak svojeg udjela u upisanomu kapitalu ESB-a (29. prosinca 2010. on je iznosio 3,75%) kao doprinos troškovima poslovanja ESB-a. Novi udjeli NSB-a u kapitalnomu ključu ESB-a navedeni su u nastavku.

Odgovarajuće odluke ESB-a dostupne su na mrežnim stranicama ESB-a i bit će objavljene u Službenomu listu EU-a u dogledno vrijeme.

Ključ za upis kapitala ESB-a (%) od 1. siječnja 2009. Ključ za upis kapitala ESB-a (%) od 1. srpnja 2013. Upisani kapital (EUR) od 1. srpnja 2013. Uplaćeni kapital (EUR) od 1. srpnja 2013.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 2,4256 2,4176 261.705.370,91 261.705.370,91
Deutsche Bundesbank 18,9373 18,7603 2.030.803.801,28 2.030.803.801,28
Eesti Pank 0,1790 0,1780 19.268.512,58 19.268.512,58
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland 1,1107 1,1111 120.276.653,55 120.276.653,55
Bank of Greece 1,9649 1,9483 210.903.612,74 210.903.612,74
Banco de España 8,3040 8,2533 893.420.308,48 893.420.308,48
Banque de France 14,2212 14,1342 1.530.028.149,23 1.530.028.149,23
Banca d’Italia 12,4966 12,4570 1.348.471.130,66 1.348.471.130,66
Central Bank of Cyprus 0,1369 0,1333 14.429.734,42 14.429.734,42
Banque centrale du Luxembourg 0,1747 0,1739 18.824.687,29 18.824.687,29
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta 0,0632 0,0635 6.873.879,49 6.873.879,49
De Nederlandsche Bank 3,9882 3,9663 429.352.255,40 429.352.255,40
Oesterreichische Nationalbank 1,9417 1,9370 209.680.386,94 209.680.386,94
Banco de Portugal 1,7504 1,7636 190.909.824,68 190.909.824,68
Banka Slovenije 0,3288 0,3270 35.397.773,12 35.397.773,12
Národná banka Slovenska 0,6934 0,6881 74.486.873,65 74.486.873,65
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2539 1,2456 134.836.288,06 134.836.288,06
Ukupno za skupinu NSB-a europodručja 69,9705 69,5581 7.529.669.242,49 7.529.669.242,49
Българска народна банка (Bugarska narodna banka) 0,8686 0,8644 93.571.361,11 3.508.926,04
Česká národní banka 1,4472 1,4539 157.384.777,79 5.901.929,17
Danmarks Nationalbank 1,4835 1,4754 159.712.154,31 5.989.205,79
Latvijas Banka 0,2837 0,2742 29.682.169,38 1.113.081,35
Lietuvos bankas 0,4256 0,4093 44.306.753,94 1.661.503,27
Magyar Nemzeti Bank 1,3856 1,3740 148.735.597,14 5.577.584,89
Narodowy Bank Polski 4,8954 4,8581 525.889.668,45 19.720.862,57
Banca Naţională a României 2,4645 2,4449 264.660.597,84 9.924.772,42
Sveriges riksbank 2,2582 2,2612 244.775.059,86 9.179.064,74
Bank of England 14,5172 14,4320 1.562.265.020,29 58.584.938,26
Ukupno za prethodnu skupinu NSB-a izvan europodručja 30,0295 29,8474 3.230.983.160,09 121.161.868,50
Hrvatska narodna banka - 0,5945 64.354.667,03 2.413.300,01
Ukupno za nove NSB izvan europodručja 0 0,5945 64.354.667,03 2.413.300,01
Ukupno [1] 100,0000 100,0000 10.825.007.069,61 7.653.244.410,99
  1. [1] Može se dogoditi da zbroj ne bude točan zbog zaokruživanja.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije