Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Aanpassingen in de kapitaalverdeelsleutel van de ECB door uitbreiding van de EU

1 juli 2013

De Europese Centrale Bank heeft vandaag aanpassingen bekendgemaakt in haar kapitaalverdeelsleutel en in de door de nationale centrale banken van de EU-lidstaten betaalde bijdragen.

Overeenkomstig Artikel 29 van het Protocol betreffende de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank wordt aan de aandelen van de nationale centrale banken in de kapitaalverdeelsleutel van de ECB, in gelijke mate, een weging toegekend op basis van het aandeel van de lidstaat in kwestie in de totale bevolking en het bruto binnenlands product van de Europese Unie, zoals door de Europese Commissie aan de ECB medegedeeld. Deze wegingen worden om de vijf jaar of bij toetreding van een nieuwe lidstaat tot de Europese Unie aangepast. Dienovereenkomstig is vandaag de kapitaalverdeelsleutel van de ECB aangepast ten gevolge van het feit dat Kroatië is toegetreden tot de Europese Unie en de nationale centrale bank van Kroatië, Hrvatska narodna banka, nu deel gaat uitmaken van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB).

Overeenkomstig Artikel 48.3 van de Statuten wordt het geplaatste kapitaal van de ECB automatisch verhoogd zodra een land toetreedt tot de Europese Unie en de nationale centrale bank van dat land deel gaat uitmaken van het ESCB. De verhoging wordt bepaald door het op dat ogenblik geldende bedrag van het geplaatste kapitaal (d.w.z. EUR 10.760.652.402,58) te vermenigvuldigen met de ratio tussen de weging, in het kader van de uitgebreide verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal, van de toetredende nationale centrale bank in kwestie enerzijds en die van de nationale centrale banken die reeds deel uitmaken van het ESCB anderzijds. Vandaag is derhalve het geplaatste kapitaal van de ECB verhoogd naar EUR 10.825.007.069,61.

De nationale centrale banken van het Eurosysteem zijn gehouden hun aandeel in het geplaatste kapitaal vol te storten. Van de elf nationale centrale banken die geen deel uitmaken van het eurogebied (nu met inbegrip van Hrvatska narodna banka) wordt vereist dat zij een klein percentage van hun aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB (per 29 december 2010 is dat 3,75%) volstorten als bijdrage aan de operationele kosten van de ECB. De nieuwe aandelen van de nationale centrale banken in de kapitaalverdeelsleutel van de ECB worden hieronder uiteengezet.

De op dit onderwerp betrekking hebbende besluiten van de ECB zijn beschikbaar op de website van de ECB en zullen te zijner tijd worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Sleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (%) vanaf 1 januari 2009 Sleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (%) vanaf 1 juli 2013 Geplaatst aandeel in het kapitaal (EUR) vanaf 1 juli 2013 Volgestort kapitaal (EUR) vanaf 1 juli 2013
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,4256 2,4176 261.705.370,91 261.705.370,91
Deutsche Bundesbank 18,9373 18,7603 2.030.803.801,28 2.030.803.801,28
Eesti Pank 0,1790 0,1780 19.268.512,58 19.268.512,58
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 1,1107 1,1111 120.276.653,55 120.276.653,55
Bank of Greece 1,9649 1,9483 210.903.612,74 210.903.612,74
Banco de España 8,3040 8,2533 893.420.308,48 893.420.308,48
Banque de France 14,2212 14,1342 1.530.028.149,23 1.530.028.149,23
Banca d’Italia 12,4966 12,4570 1.348.471.130,66 1.348.471.130,66
Central Bank of Cyprus 0,1369 0,1333 14.429.734,42 14.429.734,42
Banque centrale du Luxembourg 0,1747 0,1739 18.824.687,29 18.824.687,29
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 0,0632 0,0635 6.873.879,49 6.873.879,49
De Nederlandsche Bank 3,9882 3,9663 429.352.255,40 429.352.255,40
Oesterreichische Nationalbank 1,9417 1,9370 209.680.386,94 209.680.386,94
Banco de Portugal 1,7504 1,7636 190.909.824,68 190.909.824,68
Banka Slovenije 0,3288 0,3270 35.397.773,12 35.397.773,12
Národná banka Slovenska 0,6934 0,6881 74.486.873,65 74.486.873,65
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2539 1,2456 134.836.288,06 134.836.288,06
Subtotaal voor de groep nationale centrale banken van het eurogebied 69,9705 69,5581 7.529.669.242,49 7.529.669.242,49
Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) 0,8686 0,8644 93.571.361,11 3.508.926,04
Česká národní banka 1,4472 1,4539 157.384.777,79 5.901.929,17
Danmarks Nationalbank 1,4835 1,4754 159.712.154,31 5.989.205,79
Latvijas Banka 0,2837 0,2742 29.682.169,38 1.113.081,35
Lietuvos bankas 0,4256 0,4093 44.306.753,94 1.661.503,27
Magyar Nemzeti Bank 1,3856 1,3740 148.735.597,14 5.577.584,89
Narodowy Bank Polski 4,8954 4,8581 525.889.668,45 19.720.862,57
Banca Naţională a României 2,4645 2,4449 264.660.597,84 9.924.772,42
Sveriges riksbank 2,2582 2,2612 244.775.059,86 9.179.064,74
Bank of England 14,5172 14,4320 1.562.265.020,29 58.584.938,26
Subtotaal voor de vorige groep nationale centrale banken buiten het eurogebied 30,0295 29,8474 3.230.983.160,09 121.161.868,50
Hrvatska narodna banka - 0,5945 64.354.667,03 2.413.300.01
Subtotaal voor de nieuwe nationale centrale bank buiten het eurogebied 0 0,5945 64.354.667,03 2.413.300,01
Totaal [1] 100,0000 100,0000 10.825.007.069,61 7.653.244.410,99
  1. [1]Als gevolg van afronding kan het totaal afwijken van de som van alle deelcijfers.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media