Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Prilagoditev ključa za vpis kapitala ECB zaradi širitve EU

1. julij 2013

Evropska centralna banka danes objavlja prilagoditve svojega kapitalskega ključa in prispevkov, ki jih vplačajo nacionalne centralne banke držav članic EU.

V skladu s členom 29 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke so deleži nacionalnih centralnih bank v kapitalskem ključu ECB tehtani glede na delež posamezne države članice v celotnem prebivalstvu in bruto domačem proizvodu Evropske unije, v enakem razmerju med tema dvema dejavnikoma in na podlagi podatkov, ki jih ECB posreduje Evropska komisija. Uteži se prilagodijo vsakih pet let oziroma vedno, ko se Evropski uniji pridruži nova država članica. Skladno s tem je bil kapitalski ključ ECB danes prilagojen zaradi vstopa Hrvaške v Evropsko unijo in pridružitve hrvaške centralne banke, Hrvatske narodne banke, Evropskemu sistemu centralnih bank (ESCB).

V skladu s členom 48.3 Statuta se vpisani kapital ECB samodejno poveča, ko se nova država pridruži EU, njena centralna banka pa postane članica ESCB. Povečanje se določi tako, da se obstoječi znesek vpisanega kapitala (tj. 10.760.652.402,58 EUR) množi z razmerjem – znotraj razširjenega kapitalskega ključa – med utežjo vstopajoče nacionalne centralne banke in utežmi nacionalnih centralnih bank, ki so že članice ESCB. Tako se je vpisani kapital ECB danes povečal na 10.825.007.069,61 EUR.

Nacionalne centralne banke Eurosistema morajo svoj vpisani kapital vplačati v celoti. Enajst nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja (zdaj vključno s Hrvatsko narodno banko) morajo kot svoj prispevek k stroškom poslovanja ECB vplačati majhen odstotek svojega deleža v vpisanem kapitalu ECB(od 29. decembra 2010 znaša 3,75%). Novi deleži nacionalnih centralnih bank v kapitalskem ključu ECB so navedeni spodaj.

Ustrezni sklepi ECB so na voljo na spletni strani ECB in bodo kmalu objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.

Ključ za vpis kapitala ECB (%) Od 1. januarja 2009 Ključ za vpis kapitala ECB (%) Od 1. julija 2013 Vpisani delež kapitala (EUR) Od 1. julija 2013 Vplačani kapital (EUR) Od 1. julija 2013
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 2,4256 2,4176 261.705.370,91 261.705.370,91
Deutsche Bundesbank 18,9373 18,7603 2.030.803.801,28 2.030.803.801,28
Eesti Pank 0,1790 0,1780 19.268.512,58 19.268.512,58
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland 1,1107 1,1111 120.276.653,55 120.276.653,55
Bank of Greece 1,9649 1,9483 210.903.612,74 210.903.612,74
Banco de España 8,3040 8,2533 893.420.308,48 893.420.308,48
Banque de France 14,2212 14,1342 1.530.028.149,23 1.530.028.149,23
Banca d’Italia 12,4966 12,4570 1.348.471.130,66 1.348.471.130,66
Central Bank of Cyprus 0,1369 0,1333 14.429.734,42 14.429.734,42
Banque centrale du Luxembourg 0,1747 0,1739 18.824.687,29 18.824.687,29
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta 0,0632 0,0635 6.873.879,49 6.873.879,49
De Nederlandsche Bank 3,9882 3,9663 429.352.255,40 429.352.255,40
Oesterreichische Nationalbank 1,9417 1,9370 209.680.386,94 209.680.386,94
Banco de Portugal 1,7504 1,7636 190.909.824,68 190.909.824,68
Banka Slovenije 0,3288 0,3270 35.397.773,12 35.397.773,12
Národná banka Slovenska 0,6934 0,6881 74.486.873,65 74.486.873,65
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2539 1,2456 134.836.288,06 134.836.288,06
Delna vsota za skupino nacionalnih centralnih bank euroobmočja 69,9705 69,5581 7.529.669.242,49 7.529.669.242,49
Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) 0,8686 0,8644 93.571.361,11 3.508.926,04
Česká národní banka 1,4472 1,4539 157.384.777,79 5.901.929,17
Danmarks Nationalbank 1,4835 1,4754 159.712.154,31 5.989.205,79
Latvijas Banka 0,2837 0,2742 29.682.169,38 1.113.081,35
Lietuvos bankas 0,4256 0,4093 44.306.753,94 1.661.503,27
Magyar Nemzeti Bank 1,3856 1,3740 148.735.597,14 5.577.584,89
Narodowy Bank Polski 4,8954 4,8581 525.889.668,45 19.720.862,57
Banca Naţională a României 2,4645 2,4449 264.660.597,84 9.924.772,42
Sveriges riksbank 2,2582 2,2612 244.775.059,86 9.179.064,74
Bank of England 14,5172 14,4320 1.562.265.020,29 58.584.938,26
Delna vsota za prejšnjo skupino nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja 30,0295 29,8474 3.230.983.160,09 121.161.868,50
Hrvatska narodna banka - 0,5945 64.354.667,03 2.413.300,01
Delna vsota za novo skupino nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja 0 0,5945 64.354.667,03 2.413.300,01
Skupaj [1] 100,0000 100,0000 10.825.007.069,61 7.653.244.410,99
  1. [1]Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije