SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Ændringer af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB som følge af udvidelsen af EU

1. juli 2013

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag ændringer af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB samt de indbetalte bidrag fra de nationale centralbanker i EU.

I henhold til artikel 29 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank fastsættes de nationale centralbankers andel i ECB's kapital ud fra en fordelingsnøgle, i henhold til hvilken den enkelte nationale centralbank er tildelt en vægt, som beregnes på grundlag af Europa-Kommissionens tal for de enkelte landes andel af henholdsvis Den Europæiske Unions (EU's) samlede befolkning og BNP. Begge tal vægtes ens. Fordelingsnøglen justeres hvert femte år, eller når et nyt land bliver medlem af EU. Den er derfor i dag blevet ændret som følge af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union og landets nationale centralbanks, Hrvatska narodna bankas, medlemskab af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB).

I henhold til statuttens artikel 48.3 udvides ECB's kapital automatisk, når et nyt land bliver medlem af EU og dets nationale centralbank en del af ESCB. Udvidelsen fastsættes ved at gange det gældende beløb (dvs. 10.760.652.402,58 mia. euro) med forholdet i den udvidede fordelingsnøgle for kapitalindskud mellem den tilkommende nationale centralbanks vægt og vægten af de nationale centralbanker, der allerede er medlemmer af ESCB. Derfor blev ECB's tegnede kapital i dag udvidet til 10.825.007.069,61 euro.

De nationale centralbanker i Eurosystemet skal indbetale deres andel i den tegnede kapital fuldt ud. De 11 nationale centralbanker uden for euroområdet (inkl. Hrvatska narodna banka) skal indbetale en mindre procentdel (3,75 pct. pr. 29. december 2010) af deres andel i den tegnede kapital som bidrag til ECB's driftsudgifter. De nationale centralbankers nye andele i ECB's kapital fremgår af nedenstående tabel.

De afgørelser, som ECB har vedtaget i denne forbindelse, findes på ECB's websted, De vil senere blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Fordelingsnøgle for ECB's kapital
(pct.) 1. januar 2009 Fordelingsnøgle for ECB's kapital
(pct.) 1. juli 2013 Tegnet kapital (EUR) 
1. juli 2013 Indbetalt kapital (EUR) 
1. juli 2013
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique 2,4256 2,4176 261.705.370,91 261.705.370,91
Deutsche Bundesbank 18,9373 18,7603 2.030.803.801,28 2.030.803.801,28
Eesti Pank 0,1790 0,1780 19.268.512,58 19.268.512,58
Banc Ceannais na hÉireann/
Central Bank of Ireland 1,1107 1,1111 120.276.653,55 120.276.653,55
Bank of Greece 1,9649 1,9483 210.903.612,74 210.903.612,74
Banco de España 8,3040 8,2533 893.420.308,48 893.420.308,48
Banque de France 14,2212 14,1342 1.530.028.149,23 1.530.028.149,23
Banca d’Italia 12,4966 12,4570 1.348.471.130,66 1.348.471.130,66
Central Bank of Cyprus 0,1369 0,1333 14.429.734,42 14.429.734,42
Banque centrale du Luxembourg 0,1747 0,1739 18.824.687,29 18.824.687,29
Bank Ċentrali ta' Malta/
Central Bank of Malta 0,0632 0,0635 6.873.879,49 6.873.879,49
De Nederlandsche Bank 3,9882 3,9663 429.352.255,40 429.352.255,40
Oesterreichische Nationalbank 1,9417 1,9370 209.680.386,94 209.680.386,94
Banco de Portugal 1,7504 1,7636 190.909.824,68 190.909.824,68
Banka Slovenije 0,3288 0,3270 35.397.773,12 35.397.773,12
Národná banka Slovenska 0,6934 0,6881 74.486.873,65 74.486.873,65
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2539 1,2456 134.836.288,06 134.836.288,06
Eurosystemet i alt 69,9705 69,5581 7.529.669.242,49 7.529.669.242,49
Българска народна банка (Bulgariens centralbank) 0,8686 0,8644 93.571.361,11 3.508.926,04
Česká národní banka 1,4472 1,4539 157.384.777,79 5.901.929,17
Danmarks Nationalbank 1,4835 1,4754 159.712.154,31 5.989.205,79
Latvijas Banka 0,2837 0,2742 29.682.169,38 1.113.081,35
Lietuvos bankas 0,4256 0,4093 44.306.753,94 1.661.503,27
Magyar Nemzeti Bank 1,3856 1,3740 148.735.597,14 5.577.584,89
Narodowy Bank Polski 4,8954 4,8581 525.889.668,45 19.720.862,57
Banca Naţională a României 2,4645 2,4449 264.660.597,84 9.924.772,42
Sveriges riksbank 2,2582 2,2612 244.775.059,86 9.179.064,74
Bank of England 14,5172 14,4320 1.562.265.020,29 58.584.938,26
Den hidtidige gruppe af nationale centralbanker uden for euroområdet i alt 30,0295 29,8474 3.230.983.160,09 121.161.868,50
Hrvatska narodna banka - 0,5945 64.354.667,03 2.413.300,01
De nye nationale centralbanker uden for euroområdet i alt 0 0,5945 64.354.667,03 2.413.300,01
I alt [1] 100,0000 100,0000 10.825.007.069,61 7.653.244.410,99
  1. [1]På grund af afrunding stemmer tallene ikke nødvendigvis.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt