Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ЕВРОСИСТЕМАТА ПРЕДСТАВЯТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ ЗА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА И ИНФЛАЦИЯТА

8 декември 2010 г.

Днес Европейската централна банка и националните централни банки от Евросистемата публикуват две образователни игри, свързани с централното банкиране и икономиката. В игрите, предназначени основно за възрастовата група 18–25 години, се обяснява паричната политика и въздействието, което инфлацията оказва върху обществото. Те са създадени като неформални игри за самообучение. Днес председателят Трише официално представи игрите на откриване с ученици в последна година на гимназията, които се състезават помежду си.

В „€conomia – Играта за паричната политика“ участниците вземат решения за лихвените проценти всяко тримесечие в продължение на осем години и се опитват да поддържат инфлацията под, но близо до 2 %. Помага им екип от съветници, както и страница с показатели. Те също така получават коментари под формата на вестникарски заглавия. С напредването си играта става по-сложна, тъй като играчите трябва да реагират на определени непредсказуеми събития (например петролна криза), които оказват въздействие върху инфлацията и икономиката. €conomia обяснява на достъпен език механизма на паричната политика и не отразява непременно възгледите на ЕЦБ или на която и да е друга централна банка в еврозоната.

В „Inflation Island“ играчите се запознават с ползата от ценовата стабилност и неблагоприятното влияние на дефлацията и хиперинфлацията върху хората и обществото. Те правят това чрез функцията „Разгледайте острова“, като наблюдават как „Островът“ и действията на жителите му се променят, или чрез функцията „Проверете знанията си“, където играчите трябва да изберат индивидуални твърдения, отговарящи на различни сценарии, свързани с инфлацията. В киното се предлагат някои реални примери от историята за инфлацията и дефлацията.

Игрите са създадени на 22 официални езика на ЕС и могат да бъдат намерени в рубриката с информационно-образователните материали на уебсайта на ЕЦБ (http://www.ecb.europa.eu/education) и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите