Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Europejski Bank Centralny i Eurosystem inaugurują gry edukacyjne poświęcone polityce pieniężnej i inflacji

8 grudnia 2010 r.

Europejski Bank Centralny oraz banki centralne krajów strefy euro opublikowały dziś dwie gry edukacyjne poświęcone bankowości centralnej i ekonomii. Gry wyjaśniają, na czym polega polityka pieniężna i jak inflacja wpływa na społeczeństwo; skierowane są do odbiorców w wieku 18–25 lat. Utrzymane są w nieformalnej konwencji nauki przez zabawę. Prezes Trichet dokonał dziś uroczystej inauguracji gier, połączonej z konkursem, w którym wzięli udział uczniowie ostatniej klasy szkoły średniej.

W grze „€conomia – Mistrz polityki pieniężnej” gracz co kwartał wyznacza wysokość stopy procentowej i stara się utrzymać inflację na poziomie nieco poniżej 2% przez osiem lat. Może przy tym korzystać z opinii zespołu doradców i zestawienia wskaźników gospodarczych oraz dodatkowych komentarzy w formie nagłówków prasowych. W trakcie gry trzeba reagować na różne nieprzewidziane zdarzenia (np. kryzys naftowy), wpływające na inflację i sytuację gospodarczą, co czyni grę jeszcze ciekawszą. €conomia wyjaśnia w sposób uproszczony zasady działania polityki pieniężnej; treści gry nie należy utożsamiać z poglądami EBC ani żadnego z banków centralnych krajów strefy euro.

W grze „INFLATION ISLAND” gracz poznaje korzyści płynące ze stabilności cen oraz szkodliwe skutki deflacji, wysokiej inflacji i hiperinflacji dla pojedynczych osób i całego społeczeństwa. Grając w trybie „Poznaj wyspę”, można obserwować, jak zmienia się sytuacja na wyspie i zachowanie jej mieszkańców, zaś w trybie „Sprawdź się” zadaniem gracza jest dopasowanie wypowiedzi poszczególnych osób do różnych scenariuszy inflacji. Można także obejrzeć filmy przedstawiające prawdziwe przykłady inflacji i deflacji.

Gry dostępne są w 22 językach urzędowych UE w dziale edukacyjnym serwisu internetowego EBC (http://www.ecb.europa.eu/education) oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami