Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Europeiska centralbanken och Eurosystemet lanserar spel om penningpolitik och inflation i informationssyfte

8 december 2010

Idag publicerar Europeiska centralbanken och Eurosystemets nationella centralbanker två spel om centralbanksverksamhet och ekonomi i undervisningssyfte. Målgruppen för spelen är huvudsakligen 18-25-åringar och spelen förklarar penningpolitik och inflationens effekt på samhället. Spelen är informella och självinstruerande. Ordförande Trichet lanserade spelen officiellt vid en tillställning där elever från avgångsklasser som tävlade mot varandra.

I ‘€conomia – det penningpolitiska spelet tar spelarna räntebeslut varje kvartal under en åttaårsperiod. De ska försöka hålla inflationen låg, men nära 2 procent. Spelarna bistås av ett lag rådgivare och en antal indikatorer. De får också information i form av tidningsrubriker. Spelet blir allt mer krävande ju längre det går eftersom spelarna måste reagera på ett antal oförutsedda händelser (t.ex. en oljekris) som påverkar inflationen och ekonomin. €conomia förklarar på ett enkelt sätt hur penningpolitiken fungerar och återspeglar inte nödvändigtvis de åsikter som ECB, eller någon annan centralbank i euroområdet, har.

I Inflation Island lär sig spelarna om fördelarna med prisstabilitet och de negativa effekterna för människor och samhälle som deflation, hög inflation och hyperinflation för med sig. Det gör man med upptäck-ön-funktionen och ser hur ön och invånarna påverkas av det. Man kan också använda testa-dig-själv-funktionen där spelaren ska matcha vissa personers uttalanden till olika inflationsscenarier. En bio ger några verkliga exempel på inflation och deflation.

Spelet finns på 22 officiella EU-språk på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu/education och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media