Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ решава да започне строителството на своята нова сграда през пролетта на 2010 г.

17 декември 2009 г.

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да започне основните строителни работи по новата сграда на банката през пролетта на 2010 г.

Това решение беше взето въз основа на положителния резултат от проведената през 2009 г. в общоевропейски мащаб тръжна процедура за строителните работи. След решението на Управителния съвет председателят на ЕЦБ Жан-Клод Трише коментира: „ Много сме доволни, че избраната от нас стратегия за тръжната процедура се оказа успешна и че очакванията ни бяха изпълнени.“ Председателят добави още: „Бъдещата ни сграда – новият дом на ЕЦБ и на еврото – ще символизира нашите ценности да служим на своите европейски съграждани. Новата сграда ще допринесе за развитието на квартала Остенд на Франкфурт, запазвайки същевременно сегашната сграда Grossmarkthalle. Очакваме да се пренесем през 2014 г.“ Председателят Трише лично е уведомил кмета Петра Рот за решението на Управителния съвет.

Строителните работи по новата сграда бяха разделени на 12 отделни пакета, а те бяха разделени допълнително на общо 69 партиди. За първите осем тръжни пакета: груб строеж, инфраструктура на обекта, асансьори, фасади, покрив, системи за височинен достъп, техническо оборудване в областта на механиката и техническо оборудване в сферата на електроснабдяването беше обявена обществена поръчка през 2009 г. Тези осем пакета включват 44 партиди и имат дял от около 80 % от строителните разходи. Офертите на строителните фирми по първите осем пакета са в рамките на бюджета.

Тръжната процедура предизвика значителен интерес на пазара, бяха подадени над 400 заявки както от големи, така и от средни строителни фирми от цяла Европа. Като цяло качеството на получените заявки и оферти беше много високо. Всяка заявка и всяка оферта бяха подложени на оценка съгласно ясни предварително определени критерии, оповестени в началото на тръжната процедура. Оценката бе извършена от експертни екипи, включващи представители на ЕЦБ, архитекта, проектантите, външния ръководител на проекта и ръководителя на строителството.

В момента тръжната процедура за първите осем пакета е в процес на приключване и в началото на следващата година ще бъдат сключени договорите със строителните фирми, за да могат основните строителни работи да започнат през пролетта на 2010 г. Предвижда се за останалите четири тръжни пакета да бъде обявена обществена поръчка през 2010 г.

Повече подробности за новата сграда на ЕЦБ можете да намерите на уебсайта на банката: http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises.

New ECB Premises

  • Rendering of the new ECB building Frankfurt

Project website

Данни за контакт за медиите