Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB beslutar att inleda byggnadsarbetena för de nya lokalerna våren 2010

17 december 2009

ECB-rådet har beslutat att börja byggnadsarbetena för de nya lokalerna under våren 2010.

Beslutet fattades efter att det europeiska anbudsförfarandet för byggnadsarbetena som genomfördes 2009 fick ett positivt resultat. Efter ECB-rådets beslut sa Jean-Claude Trichet: ”Vi är mycket förtjusta över att vår valda upphandlingsstrategi har varit framgångsrik och att våra förväntningar har uppfyllts”. Ordföranden tillade: våra framtida lokaler, ECB:s och eurons nya hem, kommer att symbolisera våra värderingar att vara till de europeiska folkens tjänst. De nya lokalerna kommer att bidra till utvecklingen av Frankfurts Ostend och passa väl in i vid Grossmarkthalle. Vi ser fram mot flytten 2014”. Ordförande Trichet har personligen informerat borgmästare Petra Roth om ECB-rådets beslut.

Byggnadsarbetena för de nya lokalerna delades upp i tolv olika paket, som sedan delades upp i totalt 69 delar. De första åtta paketen, dvs. anläggningsarbeten, infrastrukturarbeten, hissar, fasader, takläggning, tillträdessystem för höjd, mekaniska tjänster och elektroarbeten sändes ut för anbud under 2009. Dessa åtta paket består av 44 delar och utgör ungefär 80 % av kostnaderna. De anbud som lämnades in för de första åtta paketen är väl inom budgeten.

Anbudsförfarandet genererade betydande intresse på marknaden med över 400 anbud från både stora och medelstora byggfirmor från hela Europa. Kvaliteten på ansökningarna och anbuden var i allmänhet mycket hög. Varje ansökan och anbud utvärderades enligt förutbestämda kriterier som publicerades i början av anbudsförfarandet. Utvärderingen utfördes av experter, bestående av representanter från ECB, arkitekten, planerarna, den externa projektledaren och ledningen för anläggningsarbetena.

Anbudsförfarandet för de första åtta paketen håller nu på att avslutas och kontrakten med byggföretagen kommer att undertecknas i början på nästa år. Därefter ska de huvudsakliga byggnadsarbetena börja under våren 2010. Anbudsförfarandet för de övriga fyra paketen ska annonseras ut under 2010.

Mer detaljerad information om ECB:s nya lokaler finns på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media