Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB besluit voorjaar 2010 te beginnen met de bouwwerkzaamheden voor haar nieuwe hoofdkwartier

17 december 2009

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten voorjaar 2010 van start te gaan met de belangrijkste bouwwerkzaamheden voor haar nieuwe hoofdkwartier.

Dit besluit is genomen op grond van de positieve uitkomst van de Europabrede openbare aanbestedingsprocedure voor de bouwwerkzaamheden, die in de loop van 2009 is gehouden. Na het besluit van de Raad van Bestuur, verklaarde Jean-Claude Trichet, de President van de ECB: “ We zijn zeer verheugd dat de door ons gekozen aanbestedingsstrategie is geslaagd en dat aan onze verwachtingen is voldaan.” De President voegde hieraan toe dat “ ons toekomstige hoofdkwartier, het nieuwe huis van de ECB en de euro, onze waarden, ten dienste staan van onze Europese medeburgers, tot uitdrukking zal brengen. Het nieuwe gebouw zal bijdragen aan de ontwikkeling van het Ostend in Frankfurt, met respect voor de bestaande Grossmarkthalle. Wij zien ernaar uit in 2014 het nieuwe gebouw te betrekken.” President Trichet heeft persoonlijk Burgemeester Petra Roth op de hoogte gebracht van het besluit van de Raad van Bestuur.

De bouwwerkzaamheden voor het nieuwe gebouw waren in twaalf pakketten onderverdeeld, die op hun beurt waren opgedeeld in een totaal van 69 percelen. De uitnodigingen tot inschrijving op de eerste acht aanbestedingspakketten, die betreffende structurele werkzaamheden, infrastructuurwerkzaamheden ter plekke, liften, gevels, dakwerken, toegangssystemen op hoogte, mechanische diensten en elektriciteitsvoorzieningen, zijn in de loop van 2009 verstuurd. Deze acht pakketten bestaan uit 44 percelen en vertegenwoordigen rond 80% van de bouwkosten. De door bouwondernemingen voor de eerste acht pakketten ingediende offertes vallen binnen de begroting.

De aanbestedingsprocedure heeft in de markt grote aandacht gekregen, en meer dan 400 inschrijvingen zijn ingediend door grote en middelgrote bouwondernemingen uit heel Europa. De algehele kwaliteit van de ontvangen inschrijvingen en offertes was zeer hoog. Elke inschrijving en offerte is geëvalueerd aan de hand van duidelijke, vooraf gedefinieerde criteria, die aan het begin van de aanbestedingsprocedure zijn gepubliceerd. De evaluatie is uitgevoerd door teams van experts die bestonden uit vertegenwoordigers van de ECB, de architect, de planners, de externe projectbeheerder en de bouwbeheerder.

De aanbestedingsprocedure voor de eerste acht pakketten wordt thans afgerond en de contracten met bouwondernemingen zullen begin volgend jaar worden ondertekend, teneinde de belangrijkste bouwwerkzaamheden voorjaar 2010 te kunnen beginnen. Voorzien wordt dat de uitnodigingen tot inschrijving op de vier resterende aanbestedingspakketten in de loop van 2010 zullen worden verstuurd.

Nadere details betreffende het nieuwe hoofdkwartier van de ECB kunnen worden gevonden op de website van de ECB onder http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media