Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB rozhodla o začatí stavby svojho nového sídla na jar 2010

17. decembra 2009

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla, že stavba nového sídla ECB sa začne na jar roku 2010.

Toto rozhodnutie prijala na základe úspešného celoeurópskeho výberového konania na realizáciu výstavby, ktoré sa uskutočnilo v priebehu roka 2009. Prezident ECB Jean-Claude Trichet v súvislosti s rozhodnutím Rady guvernérov uviedol: „Sme radi, že naša stratégia výberového konania bola úspešná a že splnila naše očakávania.“ Prezident dodal, že „naše budúce sídlo, nový domov ECB a eura, bude v rámci služby občanom Európy symbolizovať naše hodnoty. Nové sídlo prispeje k rozvoju frankfurtskej štvrte Ostend a zároveň bude rešpektovať súčasnú budovu Grossmarkthalle. Tešíme sa na sťahovanie v roku 2014.“ Prezident Trichet o rozhodnutí Rady guvernérov osobne informoval primátorku Petru Rothovú.

Výstavba nového sídla bola rozdelená na 12 samostatných súborov prác, ktoré sa ďalej členia na 69 častí. Prvých osem súborov prác – hrubá stavba, infraštruktúra, výťahy, opláštenie budovy, zastrešenie, systémy na výškové práce, mechanické inštalácie a elektrické inštalácie – boli predmetom výberového konania v roku 2009. Týchto osem súborov sa skladá zo 44 častí a tvorí okolo 80 % stavebných nákladov. Ponuky stavebných firiem predložené na realizáciu prvých ôsmich súborov prác spĺňajú rozpočtové obmedzenia.

Výberové konanie sa stretlo s veľkým záujmom stavebného trhu – do súťaže sa prihlásilo viac než 400 veľkých a stredných stavebných firiem z celej Európy. Celková kvalita prijatých prihlášok a ponúk bola veľmi vysoká. Všetky prihlášky a ponuky boli vyhodnotené na základe vopred určených kritérií, ktoré boli zverejnené na začiatku výberového konania. Hodnotením boli poverené skupiny odborníkov zložené zo zástupcov ECB, architektonickej kancelárie, projektantskej kancelárie, kancelárie externého manažéra projektu a kancelárie manažéra stavby.

Výberové konanie na prvých osem súborov prác sa v súčasnosti finalizuje a začiatkom budúceho roka budú podpísané zmluvy so stavebnými firmami, pričom hlavné stavebné práce by sa mali začať na jar 2010. Predpokladá sa, že výberové konanie na zostávajúce štyri súbory prác sa uskutoční v priebehu roka 2010.

Ďalšie informácie o novom sídle ECB sa nachádzajú na internetovej stránke ECB na adrese http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá