European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB rozhodla zahájit na jaře 2010 výstavbu svého nového sídla

17. prosince 2009

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) rozhodla, že na jaře 2010 budou zahájeny hlavní práce na výstavbě nového sídla ECB.

Toto rozhodnutí bylo přijato na základě kladného výsledku celoevropského veřejného výběrového řízení na stavební práce, které se uskutečnilo v průběhu roku 2009. Poté, co takto Rada guvernérů rozhodla, prezident ECB Jean-Claude Trichet uvedl: „ Jsme velmi rádi, že naše strategie pro toto řízení byla úspěšná a že splnila naše očekávání.“ Dále prezident řekl, že „ naše budoucí sídlo, které se stane naším domovem i domovem pro euro, bude symbolizovat naše hodnoty sloužící občanům Evropy. Nové sídlo bude přispívat k rozvoji frankfurtské čtvrti Ostend a současně respektovat budovu Grossmarkthalle. Těšíme se, až se do ní v roce 2014 přestěhujeme.“ Prezident Trichet o tomto rozhodnutí Rady guvernérů osobně informoval frankfurtskou primátorku Petru Rothovou.

Výstavba nového sídla byla rozdělena do 12 samostatných souborů prací, které byly dále rozděleny celkem do 69 položek. Během roku 2009 bylo vypsáno výběrové řízení pro prvních osm souborů prací – hrubá stavba, místní inženýrské sítě, výtahy, opláštění budovy, zastřešení, systémy pro práce ve výškách, mechanické instalace a elektrické instalace. Těchto osm souborů se skládá ze 44 položek a představuje zhruba 80 % stavebních nákladů. Nabídky předložené stavebními společnostmi na prvních osm souborů prací splňují rozpočtový rámec.

Výběrové řízení vyvolalo značný zájem trhu – přihlášky podalo více než 400 velkých i středních stavebních společností z celé Evropy. Celková úroveň obdržených přihlášek a nabídek je velmi vysoká. Všechny přihlášky a nabídky byly vyhodnoceny podle jasných, předem daných kritérií zveřejněných na počátku výběrového řízení. Hodnocení prováděly skupiny odborníků složené ze zástupců ECB, architektonického studia, projektantské kanceláře, kanceláře externího manažera projektu a kanceláře manažera výstavby.

Výběrové řízení pro prvních osm souborů se nyní nachází v poslední fázi a začátkem příštího roku budou podepsány smlouvy se stavebními společnostmi tak, aby byly hlavní stavební práce zahájeny na jaře 2010.

Vypsání výběrových řízení pro zbylé čtyři soubory se předpokládá během roku 2010.

Další informace o novém sídle ECB jsou k dispozici na internetových stránkách ECB: http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média