Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Словакия се присъединява към еврозоната

1 януари 2009 г.

Днес еврото бе въведено в Словакия. С това броят на държавите-членки на ЕС, които използват единната европейска валута, нарасна на 16. Европейската централна банка (ЕЦБ) приветства това по-нататъшно разширяване на еврозоната.

След приемането на еврото от Словакия централната банка на Словакия (Národná banka Slovenska) става пълноправен член на Евросистемата – системата на централните банки от еврозоната, която включва ЕЦБ и – считано от днес – 16-те национални централни банки (НЦБ) на държавите-членки на ЕС, приели еврото. В съответствие с Протокола за Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, централната банка на Словакия (Národná banka Slovenska) изплати остатъка от вноската си в капитала на ЕЦБ и преведе своя дял в чуждестранните резервни активи на ЕЦБ.

Оповестените на 29 и 30 декември 2008 г. потребности на еврозоната от ликвидност и референтна сума за разпределяне бяха съобразени с включването от 1 януари 2009 г. на словашките парично-финансови институции (ПФИ) в банковата система на еврозоната. Словашките контрагенти в Евросистемата ще имат възможност да участват в операциите на открития пазар на Евросистемата, обявени след 1 януари 2009 г.

Списъкът на ПФИ, разположени на територията на Словакия, към които се прилагат изискванията за задължителни резерви, е публикуван на уебсайта на ЕЦБ, наред със списъците на ПФИ, разположени в други държави-членки на ЕС, приели еврото. Списъкът с активите, разположени на територията на Словакия и приемани като обезпечение по кредитните операции на Евросистемата, е също публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите