Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Slovakien går med i euroområdet

1 januari 2009

Idag infördes euron i Slovakien. Därmed har antalet EU-medlemsstater som använder den europeiska gemensamma valutan stigit till sexton. Europeiska centralbanken (ECB) välkomnar denna ytterligare utvidgning av euroområdet.

Till följd av Slovakiens införande av euron blir Národná banka Slovenska en fullvärdig medlem av Eurosystemet, dvs. centralbankssystemet inom euroområdet. Detta system omfattar ECB samt från och med i dag sexton nationella centralbanker i de EU-medlemsstater som har infört euron. I enlighet med protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, har Národná banka Slovenska betalt återstoden av sin andel av ECB:s kapital och överfört sitt bidrag till ECB:s reservtillgångar.

Vid publiceringen av de beräknade likviditetsbehoven inom euroområdet och riktmärket för tilldelningsbeloppet den 29 och 30 december 2008 hade det redan beaktats att de slovakiska monetära finansinstituten (MFI) integreras i euroområdets banksystem den 1 januari 2009. Slovenska motparter i Eurosystemet kommer att kunna delta i Eurosystemets öppna marknadsoperationer i enlighet med vad som meddelas efter den 1 januari 2009.

Listan över monetära finansinstitut i Slovakien som omfattas av kassakrav offentliggörs på ECB:s webbplats, liksom även listorna över de monetära finansinstituten i övriga EU-medlemsstater som infört euron. Listan över de tillgångar i Slovakien som kan godtas som säkerheter för Eurosystemets kredittransaktioner finns också på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media