Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Słowacja wchodzi do strefy euro

1 stycznia 2009 r.

Dzisiaj Słowacja wprowadza euro. Liczba państw członkowskich UE posługujących się wspólną walutą wzrasta tym samym do 16. Europejski Bank Centralny (EBC) z zadowoleniem przyjmuje dalsze rozszerzenie strefy euro.

W wyniku przyjęcia euro bank centralny Słowacji (Národná banka Slovenska) staje się pełnoprawnym członkiem Eurosystemu – systemu bankowości centralnej strefy euro obejmującego EBC oraz aktualnie 16 banków centralnych państw członkowskich UE, które wprowadziły wspólną walutę. Bank centralny Słowacji wpłacił pozostałą część swojego udziału w kapitale EBC i przekazał EBC swoją część rezerwowych aktywów walutowych zgodnie z Protokołem w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Integracja słowackich monetarnych instytucji finansowych (MIF) z systemem bankowym strefy euro z dniem 1 stycznia 2009 r. została już uwzględniona przy publikacji danych o zapotrzebowaniu strefy euro na płynność oraz w referencyjnej kwocie przydziału 29 i 30 grudnia 2008 r. Kontrahenci ze Słowacji będą mogli uczestniczyć w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Eurosystem po 1 stycznia 2009 r.

Wykaz MIF ze Słowacji, które zostały objęte systemem rezerw obowiązkowych, opublikowano w serwisie internetowym EBC wraz z analogicznymi wykazami MIF w pozostałych państwach członkowskich UE, które wprowadziły euro. Na stronie internetowej EBC znaleźć można też wykaz słowackich aktywów kwalifikowanych, które mogą stanowić zabezpieczenie w operacjach kredytowych Eurosystemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami