Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Slovensko vstupuje do eurozóny

1. januára 2009

Dnes bolo na Slovensku zavedené euro. Počet členských štátov EÚ používajúcich jednotnú európsku menu sa tak zvýšil na šestnásť. Európska centrálna banka (ECB) toto ďalšie rozšírenie eurozóny víta.

Zavedením eura na Slovensku sa Národná banka Slovenska stáva riadnym členom Eurosystému, centrálneho bankového systému eurozóny, ktorý pozostáva z ECB a oddnes 16 národných centrálnych bánk členských štátov EÚ, ktoré prijali euro. V súlade s protokolom o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Národná banka Slovenska splatila zvyšok svojho podielu na základnom imaní ECB a previedla svoj podiel na devízových rezervách ECB.

Začlenenie slovenských peňažných finančných inštitúcií (PFI) do bankového systému eurozóny 1. januára 2009 bolo zohľadnené už pri zverejnení údajov o potrebách likvidity v eurozóne a pri pridelení referenčného objemu prostriedkov 29. a 30. decembra 2008. Slovenské zmluvné strany sa budú môcť zúčastniť operácií Eurosystému na voľnom trhu oznámených po 1. januári 2009.

Zoznam PFI so sídlom na Slovensku, ktoré sú povinné udržiavať povinné minimálne rezervy, je zverejnený na internetovej stránke ECB (spolu so zoznamami PFI z ďalších členských štátov EÚ, ktoré prijali euro). Na internetovej stránke ECB sa nachádza aj zoznam aktív umiestnených na Slovensku, ktoré sú akceptovateľné ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá