Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Slovakkia ühineb euroalaga

1. jaanuar 2009

Täna võeti Slovakkias kasutusele euro. Nüüdseks on Euroopa ühisraha kasutusel juba kuueteistkümnes ELi liikmesriigis. Euroopa Keskpank (EKP) tervitab igati euroala laienemist.

Euro kasutuselevõtu tulemusena on Slovakkia keskpangast ( Národná banka Slovenska) saanud eurosüsteemi ehk euroala keskpankade süsteemi täisliige. Eurosüsteemi kuuluvad EKP ja euro kasutusele võtnud ELi liikmesriikide keskpangad, keda alates tänasest on kuusteist. Vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja käsitlevale protokollile on Slovakkia keskpank tasunud oma järelejäänud osa EKP kapitalist ja kandnud selle üle EKP välisvaluutareservi.

Slovakkia rahaloomeasutuste lõimumist euroala pangandussüsteemi alates 1. jaanuarist 2009 on juba arvesse võetud 29. ja 30. detsembril 2008 avaldatud andmetes euroala likviidsusvajaduse ja baasmahtude kohta. Eurosüsteemi vastaspooled Slovakkias saavad osaleda pärast 1. jaanuari 2009 välja kuulutatud eurosüsteemi avaturuoperatsioonides.

Loetelud Slovakkia rahaloomeasutustest, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, avaldatakse EKP veebilehel koos samasuguste loeteludega teiste euroala riikide kohta. Nimekirjad Slovakkias asuvatest ja eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks kõlblikest tagatisvaradest on samuti kättesaadavad EKP veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid