Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Slovensko vstupuje do eurozóny

1. ledna 2009

Dnes bylo euro zavedeno na Slovensku. Počet zemí používajících jednotnou měnu tak vzrostl na šestnáct. Evropská centrální banka (ECB) toto další rozšíření eurozóny vítá.

Zavedením eura na Slovensku se Národná banka Slovenska stává řádným členem Eurosystému, centrálních bankovního systému eurozóny, který zahrnuje ECB a ode dneška šestnáct národních centrálních bank členských států Evropské unie, které euro zavedly. Podle protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky splatila Národná banka Slovenska zbývající část svého podílu na základním kapitálu ECB a převedla na ECB svůj podíl na devizových rezervách ECB.

Začlenění slovenských měnových finančních institucí do bankovního systému eurozóny 1. ledna 2009 bylo již vzato v úvahu při zveřejnění údajů o potřebě likvidity v eurozóně a při přidělení základní částky 29. a 30. prosince 2008. Slovenské protistrany Eurosystému se budou moci poprvé účastnit operací Eurosystému na volném trhu vyhlášených po 1. lednu 2009.

Seznam měnových finančních institucí na Slovensku, na které se vztahuje povinnost minimálních rezerv, i seznam měnových finančních institucí z ostatních členských států Evropské unie, které zavedly euro, je zveřejněn na internetových stránkách ECB. Seznam aktiv na Slovensku, která jsou přípustná jako zajištění pro úvěrové operace Eurosystému, je rovněž k dispozici na internetových stránkách ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média