Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

8 октомври 2008 г.

През цялото време на сегашната финансова криза централните банки провеждат непрекъснати тесни консултации и си сътрудничат в безпрецедентни съвместни действия като предоставяне на ликвидност с цел отслабване на напрежението на финансовите пазари.

В редица страни инфлационният натиск е започнал да се забавя, отразявайки отчасти осезаемото поевтиняване на енергоносителите и други суровини. Инфлационните очаквания спадат и остават в съответствие с ценовата стабилност. Неотдавнашното засилване на финансовата криза отслаби рисковете за влошаване на растежа и още повече снижи възходящите рискове за ценовата стабилност.

Поради това е оправдано известно облекчаване на условията на паричния пазар в световен мащаб. Ето защо националните централни банки на Канада и Обединеното кралство, Европейската централна банка (ЕЦБ), Федералният резерв и националните централни банки на Швеция и Швейцария обявяват днес намаляване на лихвените проценти. Централната банка на Япония изразява категоричната си подкрепа за тези мерки на политиката.

Посредством телеконферентна връзка Управителният съвет на ЕЦБ прие следните решения, свързани с паричната политика:

  • Минималният лихвен процент на заявката по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се понижава с 50 базисни пункта до 3,75 %, считано от основната операция по рефинансиране, която предстои да бъде договорена на 15 октомври 2008 г.
  • Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 50 базисни пункта до 4,75 %, с незабавно действие.
  • Лихвеният процент по депозитното улеснение се понижава с 50 базисни пункта до 2,75 %, с незабавно действие.

В еврозоната нарастващият инфлационен риск наскоро намаля още повече. Все така е наложително да се избягват широкообхватни вторични ефекти при определянето на заплатите и цените. Поддържането на инфлационните очаквания твърдо стабилизирани в съотвествие с нашата цел и осигуряването на ценова стабилност в средносрочен план ще стимулира устойчивия растеж и заетостта и ще допринесе за финансовата стабилност.

Информация за действията, предприети от другите централни банки, е достъпна на следните уебсайтове:

Централна банка на Канада ( Bank of Canada): www.bank-banque-canada.ca

Национална централна банка на Обединеното кралство ( Bank of England): www.bankofengland.co.uk

Съвет на Федералния резерв: www.federalreserve.gov

Национална централна банка на Швеция ( Sveriges Riksbank): www.riksbank.com

Швейцарска национална банка: www.snb.ch

Централна банка на Япония: www.boj.or.jp

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите